Δημόσια διαβούλευση έως 10/5 για αιολικό σταθμό στον Άγιο Κωνσταντίνο Ναυπακτίας

Η ενδιαφερόμενη εταιρεία σχεδιάζει να τοποθετήσει 4 ανεμογεννήτριες ύψος πυλώνα 100 μέτρων και πτερύγια ακτίνας 85 μετρων

Δημοσιεύθηκε στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τον αιολικό σταθμό που σχεδιάζεται να εγκατασταθεί στη θέση «Ξεροβούνι» στο όρος Άγιος Κωνσταντίνος Ναυπακτίας, η οποία τίθεται προς δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 10-5-2021. Το συγκεκριμένο βουνό βρίσκεται στην δημοτική ενότητα Πυλλήνης του Δήμου Ναυπακτίας (πάνω από τα χωριά: Σίμος, Λουτρά Στάχτης, Πλατανιάς, Κάμπος, Στύλια, Συκιά, Παλαιόπυργος, Ανθόφυτο, Γολέμι, Γάβρος) είναι χαρακτηρισμένο ως Καταφύγιο Άγριας Ζωής (ΚΑΖ) και ανήκει στην περιοχή εξάπλωσης του προστατευόμενου όρνιου Gyps fulvus.

Η ενδιαφερόμενη εταιρεία «ΤΕΡΝΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΑΕ» σχεδιάζει να τοποθετήσει τέσσερις (4) ανεμογεννήτριες ύψος πυλώνα εκατό (100) μέτρων και πτερύγια ακτίνας ογδόντα πέντε (85) μετρων.

Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος από όλη την επικράτεια, το Δημοτικό Συμβούλιο και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ναυπακτίας, τα τοπικά συμβούλια των κοινοτήτων, οι κάτοικοι και οι Σύλλογοι των περιοχής να λάβουν γνώση της παρακάτω ΜΠΕ (η οποία σε αρκετά σημεία αποτελεί αντιγραφή κάποιας άλλης μελέτης!) και να εκφράσουν την γνώμη τους, καταθέτοντας το ειδικό έντυπο Δ11.

Οδηγίες για την συμμετοχή του κοινού στην δημόσια διαβούλευση:

Απόψεις/ενστάσεις για την εν λόγω ΜΠΕ, μέσω του ειδικού εντύπου «Δ11», το οποίο πρέπει ν’ αποσταλεί με τη μορφή αρχείου «pdf»:

  • στον ιστότοπο του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ), στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://eprm.ypen.gr/src/App/w2/3240, κατόπιν ηλεκτρονικής εγγραφής στο ΗΠΜ με χρήση των κωδικών TaxisNet
  • στο Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας, Περιβάλλοντος, Φυσικών Πόρων & Χωροταξίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]
    Θέμα email: Συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση του έργου με τίτλο “ΑΣΠΗΕ στη θέση ΞΕΡΟΒΟΥΝΙ (ΠΕΤ: 2102470826)”. Επιπλέον ζητάτε να πρωτοκολληθεί η συμμετοχή στην διαβούλευση και να μας σταλεί αριθμός πρωτοκόλλου.

Οδηγίες για την εγγραφή σας στο ΗΠΜ: 1: Εάν επιθυμείτε, μπορείτε να γράψετε στο Δ11 και τις δικές σας παρατηρήσεις/ενστάσεις/σχόλια για την εν λόγω ΜΠΕ.

Ενεργειακό Νόρα Καρατσικάκη - Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος