Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ

Ρευστότητα σε επιχειρήσεις από την Περιφέρεια: Παράταση αιτήσεων μέχρι 15 Οκτωβρίου και αύξηση χρηματοδότησης

Για την κατηγορία Επιχειρήσεων Α Σε παράταση της προθεσμίας υποβολής προτάσεων για την «Παροχή ρευστότητας σε Επιχειρήσεις στη Δυτική Ελλάδα …