Υπέρ της υποθαλάσσιας ζεύξης Λευκάδας – Αιτωλοακαρνανίας το Υπουργείο Υποδομών

Η Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών αξιολογεί ως πλέον κατάλληλη την παραλλαγή που ακολουθεί τη χάραξη και τη μέθοδο της υποθαλάσσιας Υπέρ της δημιουργίας υποθαλάσσιας σήραγγας για τη ζεύξη Λευκάδας – Αιτωλοακαρνανίας γνωματεύει η αρμόδια Γενική Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, με έγγραφό της προς τη Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής του …

Αρτοπαράδοση - ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ
Πυροτεχνήματα - Fire Fantasy
Γραφείο Τελετών - Ξουργιάς