Κατηγορία: EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας σε συνέδριο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τη τεχνητή νοημοσύνη και τις χρηματοδοτήσεις

Το Επιμελητήριο στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο «Οι προκλήσεις των μικρών επιχειρήσεων σ’ ένα μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον» Στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου …