Τα αντικείμενα κατάρτισης – Το εκπαιδευτικό επίδομα και οι προθεσμίες – Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής

Τρία προγράμματα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ θα υλοποιήσουν ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ) και η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ).

Τα επιδοτούμενα προγράμματα αφορούν συνολικά σε 9.500 θέσεις εργασίας.

Α) Πρόγραμμα ΣΕΠΕ για κατάρτιση 1.250 εργαζόμενων

Ο ΣΕΠΕ υλοποιεί Πράξη για κατάρτιση συνολικά 1.250 εργαζομένων, με στόχο την υλοποίηση Προγραμμάτων Θεωρητικής Κατάρτισης (συνολικής διάρκειας 70 ωρών) σ’ επιλεγμένες ειδικότητες και την Πιστοποίηση των αποκτηθέντων δεξιοτήτων από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης.

Οι επιλεγμένες ειδικότητες αφορούν τον κλάδο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Το Εκπαιδευτικό Επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης (θεωρίας και πρακτικής) ανέρχεται στο ποσό των €5,00/ώρα, συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων.

Τα αντικείμενα κατάρτισης περιλαμβάνουν:

• Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων & Εφαρμογών Κινητών Συσκευών (Web & Mobile apps Specialist),
• Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού (Software Specialist),
• Προγραμματιστής Βάσεων Δεδομένων (Database Developer),
• Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Δικτύων (Computer & Network Technician),
• Τεχνικός Ασφάλειας Συστημάτων Πληροφορικής (IT Security Specialist).

Η προθεσμία αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2019.

Β) Πρόγραμμα ΕΣΕΕ για κατάρτιση 7.000 εργαζόμενων

Η ΕΣΕΕ υλοποιεί επιδοτούμενο πρόγραμμα, που αφορά σε 7.000 εργαζόμενους και για υπηρεσίες Επαγγελματικής Συμβουλευτικής και στην υλοποίηση Προγραμμάτων Κατάρτισης (συνολικής διάρκειας 50 έως 120 ωρών) σε επιλεγμένες ειδικότητες. Το Εκπαιδευτικό Επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης (θεωρίας και πρακτικής) ανέρχεται στο ποσό των €5,00/ώρα, συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων.

Τα αντικείμενα κατάρτισης είναι τα εξής:

• Ειδικός σχεδιασμού Ιστοσελίδων & Εφαρμογών (Βασικό Επίπεδο)
• Ειδικός σχεδιασμού Ιστοσελίδων & Εφαρμογών (Προχωρημένο Επίπεδο)
• Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου / e-commerce (Βασικό Επίπεδο)
• Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου / e-commerce (Προχωρημένο Επίπεδο)
• Ειδικός στη χρήση τεχνικών και εργαλείων Social Media Marketing
• Στέλεχος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας
• Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης

Η προθεσμία αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2019.

Γ) Πρόγραμμα ΕΣΕΕ για κατάρτιση 1.250 εργαζόμενων

Η ΕΣΕΕ υλοποιεί επιδοτούμενο πρόγραμμα, που αφορά σε επαγγέλματα του Κλάδου Μεταφορών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας – Logistics. Η Πράξη στοχεύει στην κατάρτιση 1.250 εργαζόμενων (συνολικής διάρκειας 80 ωρών) σε επιλεγμένες ειδικότητες. Το Εκπαιδευτικό Επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης (θεωρίας και πρακτικής) ανέρχεται στο ποσό των €5,00/ώρα, συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων.

Τα αντικείμενα κατάρτισης περιλαμβάνουν:

• Στέλεχος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας
• Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης
• Στέλεχος Εταιρείας Διαμεταφορών/Διαλογέας
• Χειριστής Ανυψωτικών Μηχανημάτων
• Γραμματέας Διοίκησης
• Υπάλληλος Διοικητικής Υποστήριξης – Γραφείου

Η προθεσμία αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2019.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι εργαζόμενοι του Ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης που απασχολούνται και οι οποίοι πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: Να είναι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας με σχέση εξαρτημένης εργασίας και να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ