Την πρόσληψη πέντε ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (δίμηνης απασχόλησης), για την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών του Πνευματικού, Κοινωνικού και Αθλητικού του Κέντρου ανακοίνωσε ο Δήμος Μεσολογγίου, σε ειδικότητες με αντίστοιχα τυπικά προσόντα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτησή τους στα γραφεία της υπηρεσίας (Ταχ. Δ/νση: Ραζή Κότσικα 12 Μεσολόγγι) στο Τμήμα Προσωπικού (υπεύθυνη κυρία Κωνσταντίνα Παπαγεωργίου) εντός προθεσμίας πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της Ανακοίνωσης στον πίνακα του Πνευματικού Κέντρου.

Η υποβολή των αιτήσεων θα διαρκέσει έως και την 10η Οκτωβρίου 2017 (ώρα 11.00 π.μ.). Τα έντυπα της αίτησης και οι υπεύθυνες δηλώσεις θα δίνονται από την υπηρεσία, ενώ οι υποψήφιοι θα πρέπει να φέρουν απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως φωτοαντίγραφα ταυτότητας και τίτλου σπουδών καθώς επίσης τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις.

Η ανακοίνωση του Πνευματικού Κέντρου έχει αναρτηθεί στο πρόγραμμα «Διαύγεια» με ΑΔΑ: 60180ΚΨΝ-4Ω6.

Ενεργειακό Νόρα Καρατσικάκη - Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος