Κυριακή, 14 Ιουλίου, 2024

Στο πρόγραμμα Interreg Europe «Rur@l SMEs» το Επιμελητήριο

Κοινοποίηση

Συμμετοχή του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας σε συνάντηση εργασίας του εγκεκριμένου προγράμματος Interreg Europe 2014-2020 με τίτλο «Rur@l SMEs» (8 και 9 Νοεμβρίου 2017)

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας συμμετείχε ως Regional Stakeholder, σε συνάντηση εργασίας του εγκεκριμένου προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος «Rur@l SMEs: Policies to develop entrepreneurship and innovative SMEs in rural areas – Στρατηγικές για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και των καινοτόμων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) σε αγροτικές περιοχές» που διοργάνωσε το Βιομηχανικό & Εμπορικό Επιμελητήριο της Μπίστριτσα στην Ρουμάνια, εταίρος της ομάδας έργου.

H συνάντηση εργασίας είχε ως θέμα την παρουσίαση μεθοδολογιών εφαρμογής καλών πρακτικών κυκλικής οικονομίας σε ΜμΕ επιχειρήσεις αγροτικών περιοχών. Κυκλική οικονομία σημαίνει η σταδιακή δημιουργία ενός νέου παραγωγικού και καταναλωτικού μοντέλου που επιτρέπει τη χρήση των υλικών για πολύ μεγαλύτερο χρόνο με παράλληλη ελαχιστοποίηση της χρήσης φυσικών πόρων. Είναι η μετάβαση από ένα κάθετο μοντέλο “παραγωγής, κατανάλωσης, απόρριψης” σε ένα κλειστό κυκλικό μοντέλο όπου τα προϊόντα θα μπορούν να αποσυναρμολογούνται και να επαναχρησιμοποιούνται με την ελάχιστη δυνατή μεταποίηση.

Το παράδειγμα κυκλικής οικονομίας που παρουσίασε το Επιμελητήριο

Κάθε εταίρος του έργου σε συνεργασία με τον stakeholder έκανε την δική του παρουσίαση παραδείγματος κυκλικής οικονομίας στην περιοχή του και ακολούθησε διαβούλευση και αξιολόγηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της κάθε πρακτικής. Τα στελέχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας παρουσίασαν παράδειγμα εργοστασίου που συλλέγει υπολείμματα και απόβλητα αγρό-κτηνοτροφικών μονάδων για την παραγωγή Βιοενέργειας που δραστηριοποιείται στον νομό Αιτωλοακαρνανίας εκλαμβάνοντας εξαιρετικά σχόλια από το σύνολο των παρευρισκομένων.

Η δεύτερη μέρα

Κατά τη δεύτερη ημέρα πραγματοποιήθηκε επίσκεψη (study visit) στο εργοστάσιο “Silvania International” που αποτελεί και καλή πρακτική επιχειρηματικότητας σε αγροτική περιοχή ολιστικής εφαρμογής κυκλικής οικονομίας με μηδενικό περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα.

Το ευρωπαϊκό έργο «Rur@l SMEs» χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Interreg Europe 2014-2020 και στοχεύει στην ενίσχυση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις αγροτικές περιοχές, εστιάζοντας στην καινοτομία και την εξωστρέφειά τους με αναδόμηση, εκσυγχρονισμό και με οικονομική διαφοροποίηση των περιφερειακών οικονομικά, προσανατολισμένων αρχικά στους τεχνολογικούς, τομεακούς και διατομεακούς τομείς προτεραιότητας περιοχών (αγροτική παραγωγή, υδατοκαλλιέργεια και τρόφιμα, τουρισμός & πολιτισμός, υλικά και μικροηλεκτρονική, ICT, ενεργειακές εφαρμογές).

Ποιος ο στόχος του έργου και του Επιμελητηρίου

Απώτερος στόχος του έργου είναι η εκπόνηση ενός περιφερειακού σχεδίου δράσης (Action Plan) σχετικά με καλές πρακτικές και τη βέλτιστη διακυβέρνηση με συνέργεια μεταξύ επιχειρηματικών συνεργατικών σχηματισμών, εκπαιδευτικών / ερευνητικών και παραγωγικών φορέων.

Ο στόχος του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας είναι να καταγράψει και να αναδείξει τις δυνατότητες του Νομού με την ανάπτυξη παρόμοιων πρωτοβουλιών και δράσεων. Να προτείνει, στα πλαίσια της διαβούλευσης, καινοτόμες και εξωστρεφείς προτάσεις προσφέροντας στην τελική εκπόνηση του περιφερειακού σχεδίου δράσης προς όφελος της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του Νομού Αιτωλοακαρνανίας.

Τμήμα Ειδήσεων
Τμήμα Ειδήσεωνhttps://agriniovoice.gr
Ειδησεογραφία με έμφαση στο Αγρίνιο και την Αιτωλοακαρνανία. Επικαιρότητα, Θέσεις Εργασίας, Παναιτωλικός, Μικρές Αγγελίες. Με την υποστήριξη της Εβδομαδιαίας Εφημερίδας της Αιτωλοακαρνανίας «Αναγγελία».
spot_img

Διαβάστε επίσης: