Κυριακή, 14 Ιουλίου, 2024

Συνεδριάζει την Παρασκευή το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγρινίου

Κοινοποίηση

Την ερχόμενη Παρασκευή η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017 στις 18:00 θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου επί της οδού Αναστασιάδη 1, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Παρουσίαση, έγκριση και παραλαβή της Α’ φάσης της μελέτης ΓΠΣ διοικητικών ορίων Δήμου Θεστιέων (Τοπογραφικές εργασίες, Α΄ στάδιο –ανάλυση και Προκαταρκτική Γεωλογική μελέτη).
(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Δήμου Αγρινίου έτους 2018. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 2/2017 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής και η υπ’ αριθμ. 1/2017 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης).
(Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παπαναστασίου).

Υπογραφή διακήρυξης για την προώθηση του θεσμού της Ολυμπιακής Εκεχειρίας.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Φωτάκης).

Καθορισμός τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2018. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 259/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Φαρμάκης).

Καθορισμός Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) έτους 2018. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 260/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Φαρμάκης).

Καθορισμός συντελεστή Δημοτικού Φόρου έτους 2018. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 261/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Φαρμάκης).

Εξαγορά οικοπέδου ιδιοκτησίας των Μαρίας, Ζωής, Βασίλη, Χαράλαμπου και Χρίστου Πασχέντη στο Ο.Τ. 181 του ρυμοτομικού σχεδίου Αγίου Κωνσταντίνου του Δήμου Αγρινίου (οδός Εθνικής Ανεξαρτησίας και Ιωνίας). για την διάνοιξη των οδών. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 57/2017 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Γκούντας).

Απευθείας αγορά ακινήτων στο Ο.Τ. 63Β επί της οδού Αριστοτέλους του σχεδίου πόλεως Αγρινίου. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 64/2017 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Γκούντας).

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 56/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου και τροποποίηση της σύνθεσης της Επιτροπής Κοινωνικού Παντοπωλείου».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).

Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 243/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Τροποποίηση κανονισμού Δημοτικού Λαχανόκηπου και ορισμός Οργανωτικής Επιτροπής Δημοτικού Λαχανόκηπου». (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 62/2017 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Γκούντας).

Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 61/2017 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Γκούντας).
Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Αγρινίου κ. Θεόδωρος Καββαδίας συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 & 81 του Ν. 3852/2010).

Λήψη ή μη δανείου προμήθειας αυτοκινούμενων απορροφητικών σαρώθρων. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 268/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Φαρμάκης).

Μεταφορά χρηματικού υπολοίπου από τον πρώην Σύνδεσμο Ύδρευσης Δήμου Αγρινίου και πέριξ Κοινοτήτων εκ λίμνης Καστρακίου στον λογαριασμό καταθέσεων Δήμου Αγρινίου στο ταμείο παρακαταθηκών και δανείων Αγρινίου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αγρινίου έτους 2017.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

Επικύρωση παραγραφής αξιώσεων κατά του Δήμου Αγρινίου λόγω πενταετίας.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

Δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Γραμματικούς. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 3/2017 απόφαση Τ.Κ. Γραμματικούς).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).
Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Γραμματικούς κ. Αντώνιος Ψαρράς συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 & 80 του Ν. 3852/2010).

Διαγραφή προστίμων και οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Δήμου Αγρινίου και διόρθωση χρηματικών καταλόγων.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

A) Έγκριση ή μη καθιέρωσης των επιστημονικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων που αφορούν τα εθνικά μας προϊόντα την επιτραπέζια ελιά και το ελαιόλαδο με το διακριτό τίτλο ‘ἐλαία’ ως θεσμό του Δήμου Αγρινίου.
B) Έγκριση ή μη διοργάνωσης εκδηλώσεων‘ἐλαία’ 2017 με θέμα: «Ελαιοκομία – Πυλώνας Οικονομικής Ανάπτυξης».
(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Σαλμά).

Γνωμοδότηση επί μεταβολών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγρινίου σχολικού έτους 2018 – 2019. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 9/2017 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας).
(Εισηγήτρια: Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας κα Σαλμά).

Κατανομή Δ΄ δόσης 2017 στις Σχολικές Επιτροπές για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 12/2017 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας).
(Εισηγήτρια: Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας κα Σαλμά).

Έγκριση Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν στο Δήμο Αγρινίου από 8-12-2017 έως 06-01-2018.
(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Παπαγεωργίου).

Έγκριση υλοποίησης ενημερωτικής επιστημονικής εκδήλωσης, με θέμα: «Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδεις Νόσοι του Εντέρου».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).

Οικονομική ενίσχυση οικονομικά αδυνάτων κατοίκων του Δήμου Αγρινίου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αγρινίου στην Αναπτυξιακή Έκθεση Προϊόντων και Υπηρεσιών του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου.
(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Σαλακίδου).

Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων από το Δήμο Αγρινίου για την ανακύκλωση και την προστασία του περιβάλλοντος.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για διάφορα θέματα. (Σχετ. οι υπ’ αριθμ. 49 & 60/2017 αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Γκούντας).
Για το συγκεκριμένο θέμα οι Πρόεδροι της Δ.Κ. Αγρινίου κ. Θεόδωρος Καββαδίας και της Δ.Κ. Παναιτωλίου κ. Λουκάς Ντζούρβας συμμετέχουν έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 & 81 του Ν. 3852/2010).

Χορήγηση άδειας εισόδου – εξόδου εγκαταστάσεων. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 51/2017 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Γκούντας).

Γνωμοδότηση περί τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου πόλης στα Ο.Τ. 11 & 12 της Τ.Κ. Δοκιμίου του Δήμου Αγρινίου. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 52/2017 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Γκούντας).

Γνωμοδότηση περί τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Αγρινίου στο Ο.Τ. 115. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 53/2017 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Γκούντας).

Σύνταξη Πράξης Προσκυρώσεως Τακτοποιήσεως και Αναλογισμού λόγω ρυμοτομίας στην οδό Μακεδονομάχων μεταξύ του Ο.Τ. 156 – Ο.Τ. 157του σχεδίου πόλης Αγίου Κωνσταντίνου του Δήμου Αγρινίου. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 54/2017 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Γκούντας).

Σύνταξη Πράξης Προσκυρώσεως Τακτοποιήσεως και Αναλογισμού λόγω ρυμοτομίας στα Ο.Τ. 537 του σχεδίου πόλης Αγρινίου στην ιδιοκτησία με φερόμενο ιδιοκτήτη τον Γεώργιο Κίτσο. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 55/2017 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Γκούντας).

Σύνταξη Πράξης Προσκυρώσεως Τακτοποιήσεως και Αναλογισμού λόγω ρυμοτομίας στο Ο.Τ. 285 του σχεδίου πόλης Αγρινίου. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 56/2017 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Γκούντας).

Σύνταξη Πράξης Εφαρμογής, Προσκύρωσης και Αναλογισμού λόγω ρυμοτομίας στα Ο.Τ.Γ. 346, Γ.1254, Γ.1302, & Κ.Χ. 1303Α του σχεδίου πόλεως Αγρινίου στην ιδιοκτησία με φερόμενο ιδιοκτήτη τον Ευστάθιο Κατσαντά (Ανασύνταξη της 4/98 Πράξης), με επισπεύδοντα το Δήμο Αγρινίου. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 63/2017 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Γκούντας).

Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και της 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή – επέκταση και συντήρηση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης οδών Δήμου Αγρινίου (2016)».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός), της 1η Σ.Σ. και του 2ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις – συντηρήσεις – αναπλάσεις – ηλεκτροφωτισμός οδών πόλης Αγρινίου».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (τακτοποητικός) του έργου: «Κατασκευή τεχνικών έργων οδοποιίας Δήμου αγρινίου 2016».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση – ανακατασκευή περιμετρικών οδών Παπαστρατείου Πάρκου Αγρινίου».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

Συγκρότηση επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: «Επιχορήγηση ΤΟΕΒ πεδιάδος Αγρινίου για την αποκατάσταση του αντλιοστασίου Α3».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

Συγκρότηση επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: «Άρση επικινδυνότητας εναέριων Τ.Κ. Καινουρίου, Λεπενούς, Μακρυνείας».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

Συγκρότηση επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: «Αγροτική οδοποιία Τ.Κ. Σαργιάδας, Δ.Ε. Παρακαμπυλίων, Δήμου Αγρινίου».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της «προμήθειας συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης Δημοτικού Σταθμού Στάθμευσης Αγρινίου».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Εταιρείας Στάθμευσης κ. Αλεξόπουλος).

Τροποποίηση των υπ’ αριθμ. 16/2017 και 193/2017 αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου με θέματα αντίστοιχα: «Καθιέρωση 12ωρης ή 24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και αργίες των υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου» και «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 16/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Καθιέρωση 12ωρης ή 24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και αργίες των υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

Τμήμα Ειδήσεων
Τμήμα Ειδήσεωνhttps://agriniovoice.gr
Ειδησεογραφία με έμφαση στο Αγρίνιο και την Αιτωλοακαρνανία. Επικαιρότητα, Θέσεις Εργασίας, Παναιτωλικός, Μικρές Αγγελίες. Με την υποστήριξη της Εβδομαδιαίας Εφημερίδας της Αιτωλοακαρνανίας «Αναγγελία».
spot_img

Διαβάστε επίσης: