Επαγγελματικά ακίνητα: Σε ισχύ και φέτος το πλαφόν 3% στις αυξήσεις των ενοικίων

Διατηρείται και το 2023 η ρύθμιση 

Διατηρείται και το 2023 η ρύθμιση για την επιβολή ανώτατου ορίου (πλαφόν) 3% στις επιτρεπόμενες αυξήσεις ενοικίων επαγγελματικών ακινήτων, όπως γραφεία, καταστήματα και αποθήκες. Με βάση πρόσφατη τροπολογία του Υπουργείου Ανάπτυξης, που περιλαμβάνεται στο άρθρο 96 του Ν. 5007/22, δεν επιτρέπεται η υπέρβαση του 3% στις ετήσιες αναπροσαρμογές των μισθωμάτων για τις συγκεκριμένες κατηγορίες ακινήτων και συμβάσεων, κάτι που ίσχυσε και το 2022.

Από την επιβολή πλαφόν εξαιρούνται οι εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία (ΑΕΕΑΠ), τα εμπορικά κέντρα επιφάνειας τουλάχιστον 15.000 τ.μ., εταιρείες που ανήκουν κατά 100% στο Δημόσιο (και οι θυγατρικές τους) και εταιρείες που ανήκουν σε οργανισμούς εναλλακτικών επενδύσεων.

Όπως καταγράφει η Καθημερινή, στόχος της ρύθμισης είναι ν’ αποφευχθούν μεγάλες και απότομες αναπροσαρμογές σε εκείνα τα συμβόλαια που προβλέπουν ετήσιες αυξήσεις των ενοικίων με βάση τον πληθωρισμό.

Σύμφωνα με την ΠΟΜΙΔΑ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων), «η ρύθμιση αυτή στρέφεται εναντίον της μικρής και μεσαίας ιδιοκτησίας, είναι μονομερής και χωρίς κανένα αντίβαρο υπέρ της, όπως η αναγκαία πλέον μείωση της φορολογίας των μισθωμάτων, ενώ ταυτόχρονα αφήνει ανενόχλητη τη μεγάλη ιδιοκτησία και το Δημόσιο».

Σε σχετική εγκύκλιο της ΠΟΜΙΔΑ επιχειρείται να δοθούν εξηγήσεις και σε ορισμένα ερωτήματα που ανακύπτουν, όπως για παράδειγμα σε ποιες περιπτώσεις θα μπορούσε ο ιδιοκτήτης/εκμισθωτής να ζητήσει δικαστικώς τη μη εφαρμογή της ρύθμισης και τη συμφωνημένη αναπροσαρμογή του μισθώματος. Σύμφωνα με την ΠΟΜΙΔΑ, αυτό θα μπορούσε να συμβεί αν το μίσθωμα είχε παραμείνει επί σειρά ετών αμετάβλητο, οπότε η αδιάκριτη εφαρμογή αυτής της διάταξης καταλήγει να είναι επαχθής και καταχρηστική για τον ιδιοκτήτη.

Η ΠΟΜΙΔΑ εκτιμά ότι ο τελευταίος μπορεί να ζητήσει και να λάβει αυξημένο ενοίκιο σε ποσοστό μεγαλύτερο του ορίου του 3%, αν στο πλαίσιο της συμφωνίας με τον ενοικιαστή είχε οριστεί χαμηλό αρχικό μίσθωμα για κάποιο μικρό χρονικό διάστημα στην αρχή της μίσθωσης. Επίσης, το ίδιο μπορεί να συμβεί σε περιπτώσεις λήξης μιας μίσθωσης και επαναδιαπραγμάτευσής της στο πλαίσιο της σχετικής ανανέωσης.

Ακόμη μία συνήθης ερώτηση των ιδιοκτητών αναφέρει πώς μπορούν να κατοχυρωθούν σε περιπτώσεις όπου έχουν συμφωνήσει από κοινού με τον ενοικιαστή για αύξηση του ενοικίου πάνω από το 3%, αλλά στη συνέχεια ο τελευταίος υπαναχωρεί και ζητάει την επιστροφή ή τον συμψηφισμό του υπερβάλλοντος καταβληθέντος ποσού. Κατά την ΠΟΜΙΔΑ, για να είναι δεσμευτική μια τέτοια συμφωνία και για τα δύο μέρη θα πρέπει να είναι έγγραφη και μεταγενέστερη της ημέρας δημοσίευσης του ΦΕΚ που περιλαμβάνει την τροπολογία για το 2023.

Κατά την ΠΟΜΙΔΑ, στην έγγραφη συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών θα πρέπει να αναφέρεται σαφώς ότι οι συμβαλλόμενοι τελούν εν γνώσει της ύπαρξης αυτού του περιορισμού και ότι ο μισθωτής παραιτείται ρητά από το δικαίωμα της διεκδίκησης επιστροφής κάθε ποσού που υπερβαίνει το 3%.

Ακολουθήστε το agriniovoice.gr στο Google News.

Ενεργειακό Νόρα Καρατσικάκη - Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος
Ετικέτες