ΔΥΠΑ: Το νέο επίδομα εργασίας 300 ευρώ – Σε ΦΕΚ η απόφαση

Πώς θα βρίσκουν δουλειά οι άνεργοι με το Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης

Σε ΦΕΚ δημοσιεύθηκε η απόφαση για τις υποχρεώσεις των ανέργων που προκύπτουν απ’ το Νομοσχέδιο «Δουλειές Ξανά» του Yπουργείου Εργασίας. Ρυθμίζεται το πλαίσιο υποχρεώσεων της ΔΥΠΑ προς τους ανέργους όσο και των ανέργων προς την ΔΥΠΑ με σκοπό να συνεχίσουν να λαμβάνουν επίδομα ανεργίας, αλλά και το νέο επίδομα εργασίας ύψους 300 ευρώ. Η Δ.ΥΠ.Α. προσφέρει στους αναζητούντες εργασία, που εγγράφονται στο Ψηφιακό Μητρώο της, τις εξής παροχές και υπηρεσίες:

Καταβολή επιδομάτων και χρηματικών ενισχύσεων προς τους ανέργους. Ειδικότερα, καταβάλλει το επίδομα ανεργίας, το ειδικό εποχιακό βοήθημα, το επίδομα μακροχρόνια ανέργου, ενίσχυση στους αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολούμενους, την εφάπαξ χρηματική παροχή 300 ευρώ (επίδομα εργασίας) και την παράταση καταβολής του επιδόματος ανεργίας, καθώς και λοιπά επιδόματα, βοηθήματα, ενισχύσεις ή παροχές.

Μετά από την έκδοση της απόφασης, η Δ.ΥΠ.Α. εκκινεί τη διαδικασία για την κατάρτιση ψηφιακών ατομικών σχεδίων δράσης κατά προτεραιότητα για όσους είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών πριν από τη δημοσίευση του παρόντος. Στα πρόσωπα αυτά που καταρτίζουν Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης, χορηγείται εφάπαξ χρηματική παροχή ύψους τριακοσίων (300) ευρώ, εφόσον δεν λαμβάνουν κάποιο επίδομα ή χρηματική ενίσχυση της περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 20. Η παροχή αυτή χορηγείται μόνο μία φορά.

Η αναζήτηση πραγματοποιείται από τους εργασιακούς συμβούλους της Δ.ΥΠ.Α., είναι διαρκής και αφορά σε κενές θέσεις που διακινούνται ελεύθερα στην αγορά εργασίας ή/και που επιδοτούνται από διαθέσιμα προγράμματα και δράσεις ενεργητικών πολιτικών. Κατόπιν της ως άνω αναζήτησης, ο εργασιακός σύμβουλος προτείνει στον αναζητούντα εργασία τη θέση εκείνη που θεωρείται κατάλληλη, έχοντας ως γνώμονα την καλύτερη δυνατή αντιστοίχιση της προσφοράς και της ζήτησης στην αγορά εργασίας.

Στην περίπτωση, που η εξεύρεση της κατάλληλης θέσης εργασίας καταστεί ανέφικτη, ο εργασιακός σύμβουλος δύναται να προτείνει άλλες διαθέσιμες θέσεις εργασίας που προσιδιάζουν, όσο είναι δυνατόν, στις ατομικές ιδιότητες του αναζητούντα εργασία. Σε κάθε περίπτωση, η πρόταση της θέσης εργασίας πραγματοποιείται με κάθε διαθέσιμο μέσο και καταγράφεται στο ψηφιακό προφίλ που διαθέτει ο αναζητών εργασία με την εγγραφή του στο Ψηφιακό Μητρώο της Δ.ΥΠ.Α.

Εφόσον η προτεινόμενη θέση εργασίας γίνει αποδεκτή από τον αναζητούντα εργασία, ο εργασιακός σύμβουλος εκδίδει συστατικό σημείωμα, που παραλαμβάνεται απ’ τον πρώτο. Εν συνεχεία, ο εργασιακός σύμβουλος καταχωρίζει την πληροφορία αυτή στο ψηφιακό προφίλ του αναζητούντα εργασία.

Δείτε ολόκληρη την απόφαση.

Ακολουθήστε το agriniovoice.gr στο Google.

Ενεργειακό Νόρα Καρατσικάκη - Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος