Παρασκευή, 21 Ιουνίου, 2024

Cross the gap: Θεατρικό σεμινάριο στο Λέτσε για τη συμμετοχή ΑμεΑ στην πολιτιστική ζωή

Κοινοποίηση

«Προσβασιμότητα για κοινωνική και πολιτιστική ένταξη»

Με στόχο τη δημιουργία νέων μοντέλων παρέμβασης για τη διατήρηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων με αναπηρία, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμμετέχει ως εταίρος στο έργο CROSS THE GAP του διακρατικού Προγράμματος Interreg Ελλάδα – Ιταλία 2014 – 2020, το οποίο εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 2: Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική Διαχείριση (Integrated Environmental Management) και συγκεκριμένα στον ειδικό στόχο 2.1: Αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και των φυσικών πόρων ως εδαφικό πλεονέκτημα της περιοχής του προγράμματος (Valorisation of cultural heritage and natural resources as a territorialasse to fthe Programme Area).

Το συγκεκριμένο έργο, αφενός επιδιώκει να εξασφαλίσει πλήρη πρόσβαση σε πολιτιστικούς και ιστορικούς χώρους, μέσω συγκεκριμένων έργων υποδομής, με στόχο την εξάλειψη κάθε φραγμού στην ελεύθερη κυκλοφορία των επισκεπτών, αφετέρου, ευνοεί την ενεργό κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρία και τη συμμετοχή τους στην πολιτιστική ζωή, σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.

Μια από τις δράσεις του έργου αποτελεί η υλοποίηση εκπαιδευτικού σεμιναρίου για το κοινωνικό και κοινοτικό θέατρο, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Λέτσε της Ιταλίας από τον εταίρο του έργου, την εταιρία FACTORY ASSOCIATION – TRANS ADRIATIC COMPANY. Το σεμινάριο θα διεξαχθεί από τις 3 ως τις 15 Ιανουαρίου 2020, για έξι ώρες καθημερινά, από τις 9.00 ως τις 16.00.

Θα περιλαμβάνει δραστηριότητες εργαστηρίου, παρουσιάσεις, διαλέξεις και προβολή παραστάσεων. Θα συμμετέχουν ειδικοί παιδαγωγοί, καλλιτέχνες με αξιόλογες εμπειρίες, γνώσεις και δεξιότητες στον τομεά του κοινωνικού και κοινοτικού θεάτρου, με ιδιαίτερη έμφαση στη σχέση θεάτρου, θεάματος και αναπηρίας. Μεταξύ αυτών ο Antonio Viganò, ο Enzo Toma, ο Michele Comite, ο Damiamo Scarpa, ο Robert Mcneer.

Οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν μέρος στο σεμινάριο θα πρέπει να συμπληρώσουν αίτηση συμμετοχής την οποία θα πρέπει να ζητήσουν με μήνυμά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]. Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο θεατρικό σεμινάριο είναι μέχρι τις 7 Δεκεμβρίου 2019, στις 12:00.

Η παρακολούθηση του σεμιναρίου είναι δωρεάν και στο τέλος θα εκδοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης. Θα γίνουν δεκτοί 20 συμμετέχοντες, από τους οποίους οι 5 θα προέρχονται από την Ελλάδα και πρέπει να διαθέτουν καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Για τους Έλληνες συμμετέχοντες στο θεατρικό σεμινάριο, τα έξοδα μεταφοράς, φαγητού και διαμονής θα καλυφθούν από τον εταίρο του έργου την εταιρία FACTORY ASSOCIATION – TRANS ADRIATIC COMPANY.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί από τον εταίρο του έργου FACTORY ASSOCIATION – TRANS ADRIATIC COMPANY.

Αξιολόγηση των αιτήσεων

Οι συμμετέχοντες στο εκπαιδευτικό σεμινάριο θα επιλεχθούν κατόπιν αξιολόγησης από τους υπεύθυνους του προγράμματος,την εταιρεία Factory Compagnia transadriatica, οι οποίοι θα δημοσιεύσουν στην ιστιοσελίδα τους την κατάταξη των επιτυχόντων.

Το έργο CROSS THE GAP

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (85%) και από Εθνικούς Πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα (15%). Στο έργο συμμετέχει, χωρίς προϋπολογισμό ως συνδεδεμένος εταίρος, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας. Επίσης, στο Εταιρικό Σχήμα συμμετέχουν ο Δήμος Μπιτόντο της Ιταλίας, ως Επικεφαλής εταίρος, ο Δήμος Λέτσε, εταίρος από την Ιταλία, ο Δήμος Θέρμου Αιτωλοακαρνανίας, και η εταιρία FACTORY ASSOCIATION – TRANS ADRIATIC COMPANY.

Τμήμα Ειδήσεων
Τμήμα Ειδήσεωνhttps://agriniovoice.gr
Ειδησεογραφία με έμφαση στο Αγρίνιο και την Αιτωλοακαρνανία. Επικαιρότητα, Θέσεις Εργασίας, Παναιτωλικός, Μικρές Αγγελίες. Με την υποστήριξη της Εβδομαδιαίας Εφημερίδας της Αιτωλοακαρνανίας «Αναγγελία».
spot_img

Διαβάστε επίσης: