Κυριακή, 19 Μαΐου, 2024

Αγρίνιο – Καρπενήσι σε 46 λεπτά: Η πρόταση του ΤΕΕ που μειώνει το χρόνο ταξιδιού και το κόστος του έργου

35,25% χαμηλότερο το κόστος κατασκευής και συντήρησης - 40,03% μειωμένη η απόσταση ταξιδιού - 41,02% μείωση του χρόνου ταξιδιού - 40,8% αύξηση της ασφάλειας

Κοινοποίηση

Πρόταση για νέα χάραξη στον οδικό άξονα Αγρίνιο-Καρπενήσι παρουσίασε το ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας, την Τετάρτη 17 Απριλίου, σε εκδήλωση που έγινε στο Αγρίνιο. Το ΤΕΕ, ως τεχνικός σύμβουλος της πολιτείας, προχώρησε στην σύσταση ομάδας εργασίας με αντικείμενο την εξέταση της πορείας του έργου, συνέλεξε στοιχεία και παρουσίασε μία πρόταση, η οποία μειώνει το συνολικό χρόνο ταξιδιού στα 46 λεπτά της ώρας. Το ΤΕΕ υποστηρίζει ότι η αρχική μελέτη χάραξης προτείνει βελτιώσεις στα υφιστάμενα τμήματα, χωρίς όμως να μειώνεται σημαντικά η συνολική χιλιομετρική απόσταση της διαδρομής.

Η ομάδα εργασίας, αφού αναφέρθηκε στο ιστορικό του έργου, παρουσίασε το πόρισμά της, στον επίλογο του οποίου καταγράφει το εξής συμπέρασμα: «Υπάρχει αναγκαιότητα συνέχισης των εργασιών μέχρι τη θέση Σταυρός με βάση την υπάρχουσα μελέτη, για ολοκλήρωση μελέτης και έναρξης έργων του 1ου τμήματος Νέας Ε.Ο., αλλά και προώθησης μελέτης προτεινόμενων εναλλακτικών χαράξεων. Με την ολοκλήρωση των οδικών έργων θα δοθεί η δυνατότητα ν’ αναδειχθούν οι φυσικές ομορφιές της περιοχής, συμβάλλοντας στην τουριστική και οικονομική ανάπτυξη περιοχών της Αιτωλοακαρνανίας και της Ευρυτανίας αλλά και γενικά της Κεντρικής και της Δυτικής Ελλάδας».

Η πρόταση του ΤΕΕ

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ – ΑΚΡΙΔΑΙΙΚΑ: Προτείνεται στο τμήμα Σταυρός-Επισκοπή να γίνει νέα χάραξη που θ’ αρχίζει μετά το Σταυρό (διασταύρωση προς Αμπέλια-Πλάτανο) στην ΕΟ Αγρινίου-Καρπενησίου και θα ενώνεται με την ΕΟ Αγρινίου-Καρπενησίου μετά τη Χούνη στην θέση Ακριδαίικα. Στο τμήμα αυτό θ’ απαιτηθεί νέα γεφύρωση στο Χουνόρεμα κατάντη της σημερινής διάβασης.

ΤΜΗΜΑ ΑΚΡΙΔΑΙΙΚΑ- ΓΕΦΥΡΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ: Στο εν λόγω τμήμα θα γίνουν βελτιώσεις στη υπάρχουσα χάραξη με ευθυγραμμίσεις και βελτίωση της διατομής.

ΤΜΗΜΑ ΓΕΦΥΡΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ – ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ: Προτείνεται η νέα ΕΟ Αγρινίου-Καρπενησίου, στο τμήμα αυτό, ν’ ακολουθήσει νέα χάραξη. Μετά την βόρεια έξοδο της γέφυρα Επισκοπής ο δρόμος θα κατευθυνθεί δεξιά και θ’ ακολουθήσει παράλληλα την παραλίμνια όχθη μέχρι σημείο εύκολης γεφύρωσης του Μέγδοβα. Εκεί θα κατασκευαστεί νέα γέφυρα προεντεταμένη μήκους 220 μέτρων, εκτιμώμενου κόστους 10.915.000 €, διατομής οδοστρώματος β2σ, σε κάθε περίπτωση επιλογής χάραξης, ανατολικώς της θέσης «Μπαλασταίικα», κατάντη της σημερινής bailey στον Μέγδοβα, η οποία ανεξαρτήτως της επιλογής χάραξης, δε μπορεί να υποστηρίξει τις ανάγκες του έργου.

Η νέα χάραξη θ’ ακολουθήσει ΒΑ κατεύθυνση στην πλαγιά με μικτή διατομή και χωρίς δυσκολίες στα χωματουργικά. Στη συνέχεια θ’ απαιτηθεί σήραγγα με έξοδο μετά τον οικισμό Nόστιμο. Σε μικρή απόσταση θα συναντήσει τον δρόμο Προυσού-Καρπενησίου. Θα κατασκευαστεί διπλή σήραγγα, μήκους 4,29 χλμ. διατομής οδοστρώματος β2σ, με τουλάχιστον δύο σήραγγες διαφυγής στις Χ.Θ. 1+000.00 και Χ.Θ. 3+000.00 (σήραγγας) και παρκίδες μήκους τουλάχιστον 25 μέτρων και πλάτους τουλάχιστον μία λωρίδας κυκλοφορίας (3,75 m.), ανά 500 μέτρα.

Τα χαρακτηριστικά των εναλλακτικών διαδρομών

Τα πλεονεκτήματα της νέας χάραξης – Μειώνεται το κόστος του έργου

Σύμφωνα με το πόρισμα του ΤΕΕ, τα πλεονεκτήματα της νέας χάραξης είναι:

 • Η προτεινόμενη χάραξη θα εμφανίσει χαμηλότερη απαίτηση σε τεχνικά έργα σε σχέση με την αρχική μελέτη, λόγω διέλευσης από ομαλότερο ανάγλυφο.
 • Με τη νέα χάραξη αποφεύγεται πλήθος κατασκευών εντός οικισμών.
 • Αποφεύγονται ανακάμπτοντες ελιγμοί και κατασκευάζονται νέα σύγχρονη προεντεταμένη γέφυρα στον Μέγδοβα και σύγχρονη σήραγγα.
 • Μπορούν να συνδεθούν οικισμοί που παρακάμπτονται με βελτιώσεις του παλιού δρόμου.
 • Σε όλη τη διαδρομή δεν υπάρχουν ιδιοκτησίες και δεν είναι αναγκαίες απαλλοτριώσεις.
 • Λόγω του χαμηλότερου υψομέτρου διέλευσης της προτεινόμενης χάραξης, θ’ αποφευχθούν προβλήματα λόγω χιονοπτώσεων και κατολισθήσεων, επομένως αναμένεται και χαμηλότερο λειτουργικό κόστος λόγω μειωμένων συντηρήσεων.
 • Η κατά 40,03% μειωμένη απόσταση ταξιδιού, η κατά 41,02% μείωση του χρόνου ταξιδιού, η κατά 40,8% αύξηση της ασφάλειας και η 40% μείωση κόστους καυσίμου και εκλυόμενων ρύπων, καθώς και το συνολικά χαμηλότερο κατά 35,25% κόστος κατασκευής και συντήρησης, της πρότασης ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας σε σχέση με την προτεινόμενη αρχική μελέτη.
 • Σε σύγκριση με το αντίστοιχο έργο κατασκευής του οδικού άξονα Μπράλος – Άμφισσα, μέσου κόστους 9,3 εκ. €/χλμ., το προτεινόμενο με την παρούσα έργο, υπολογιζόμενου μέσου κόστους 8,63 εκ. €/χλμ. εμφανίζεται κατά 7,2% οικονομικότερο.
 • Κατά την κατασκευαστική υλοποίηση της πρότασης του Τ.Ε.Ε. Αιτ/νίας θα απαιτηθούν πολύ λιγότερες διακοπές της κυκλοφορίας και παρακάμψεις στην υφιστάμενη οδό, σε σύγκριση με την υλοποίηση της βελτίωσης της υφιστάμενης χάραξης.

Οι λόγοι που υπαγορεύουν την νέα χάραξη εκτός παλαιάς εθνικής οδού

Αιτιολογώντας την πρότασή του, το ΤΕΕ σημειώνει τους λόγους για τους οποίους πρέπει να γίνει η νέα χάραξη:

 • Η γεωλογική αστάθεια του εδάφους, στην περιοχή από Αϊ Γιάννης – Λάπατο – Άνω Άγιος Βλάσης – Καραμανέικα, όπου σημειώνονται κατολισθήσεις, με αποτέλεσμα η κατασκευή νέου δρόμου με παρόμοια χάραξη να οδηγήσει σε υψηλού κόστους έργα στράγγισης και αντιστήριξης προς αποφυγή κατολισθήσεων.
 • Υπέρογκο κόστος για απαλλοτριώσεις πλήθους ιδιοκτησιών με τη αρχική χάραξη.
 • Δυσκολίες διαπλάτυνσης της υπάρχουσας διατομής και κατασκευής των απαραίτητων τεχνικών μέσα στους οικισμούς.
 • Αποφυγή μεγάλων χωματουργικών, λόγω υψομετρικής διαμόρφωσης.
 • Μείωση της χιλιομετρικής απόστασης αρχής-τέλους και χρόνου διαδρομής.
 • Δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί στο τελικό τμήμα του έργου ένα μήκος του δρόμου Καρπενήσι – Προυσός.
Τμήμα Ειδήσεων
Τμήμα Ειδήσεωνhttps://agriniovoice.gr
Ειδησεογραφία με έμφαση στο Αγρίνιο και την Αιτωλοακαρνανία. Επικαιρότητα, Θέσεις Εργασίας, Παναιτωλικός, Μικρές Αγγελίες. Με την υποστήριξη της Εβδομαδιαίας Εφημερίδας της Αιτωλοακαρνανίας «Αναγγελία».
spot_img

Διαβάστε επίσης: