Μέχρι 20 Απριλίου οι αιτήσεις

Ξεκίνησε από την Παρασκευή η διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα Βιολογικής Κτηνοτροφίας και τις δράσεις του. Η Δημόσια Δαπάνη (Εθνική + Κοινοτική συμμετοχή) της πρόσκλησης ανέρχεται σε διακόσια εκατομμύρια (200.000.000) ευρώ, ενώ οι αιτήσεις θα διαρκέσουν έως και Παρασκευή 20/04/2018 ώρα 23:59:59.

Για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει δεσμευτεί το ποσό των 38.000.000€, εκ των οποίων τα 9.500.000€ είναι για τη Δράση 11.1.2: Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία και τα 28.500.000€ για τη Δράση 11.2.2: Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία.

Οι δράσεις της βιολογικής κτηνοτροφίας μπορούν να συνδυαστούν με  τις δράσεις της «Καλής μεταχείριση των ζώων στα Βοοειδή, Αίγες και Πρόβατα», της «Περιβαλλοντικής αναβάθμισης υποβαθμισμένων βοσκοτόπων» και της «Διατήρησης απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων».

Επίσης, οι κτηνοτρόφοι μπορούν να αξιοποιήσουν για την πιστοποίηση το υπομέτρο 3.1 «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας».

Ενεργειακό Νόρα Καρατσικάκη - Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος