Αλλάζει το μοντέλο λειτουργίας των εταιρειών – πλατφορμών διαμεσολάβησης μεταφοράς επιβατών, που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά

Σύμφωνα με τροπολογία που εντάχθηκε στο σχέδιο νόμου με το οποίο κυρώθηκε η συμφωνία με την Ασιατική Τράπεζα Επενδύσεων, οι οδηγοί ταξί θα μπορούν να εγκαταστήσουν τερματικά ηλεκτρονικών πλήρωμών (POS), προκειμένου να δέχονται πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες.

Μέχρι τώρα οι πληρωμές γίνονταν με χρήση Paypal ή πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας κ.λπ. Συγκεκριμένα, όταν ένας πελάτης εταιρείας χρησιμοποιούσε κάρτα για να πληρώσει μια διαδρομή, τότε η πλατφόρμα εισέπραττε το συνολικό ποσό, κρατούσε την προμήθειά της και επέστρεφε το υπόλοιπο στον οδηγό ταξί μέσω του τραπεζικού του λογαριασμού.

Ωστόσο, η τροπολογία αλλάζει τη διαδικασία και την τιμολόγηση των συναλλαγών με κάρτες. Ο οδηγός ταξί θα εισπράττει το συνολικό ποσό μέσω της συναλλαγής με κάρτα και συνεπώς πρέπει να διαθέτει συσκευή POS για να συνεχίσει να συνεργάζεται με εταιρείες – πλατφόρμες διαμεσολάβησης. Μετά την είσπραξη του συνολικού ποσού, ο οδηγός ταξί θα καταθέτει σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας διαμεσολάβησης την προμήθειά της.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την τροπολογία «εφόσον η μεταφορά διενεργείται εντός της ελληνικής επικράτειας, τα έσοδα από την άσκηση της δραστηριότητας διαμεσολάβησης φορολογούνται με βάση την κείμενη φορολογική νομοθεσία. Οι φορείς διαμεσολάβησης εκδίδουν φορολογικό στοιχείο προς τους εκμεταλλευτές των οχημάτων για το ποσό της συμφωνηθείσας αμοιβής. Ο εκμεταλλευτής του οχήματος εκδίδει το προβλεπόμενο φορολογικό στοιχείο της συνολικής αμοιβής στον καταναλωτή, στην οποία συμπεριλαμβάνεται με διακριτή αναγραφή και η συμφωνηθείσα αμοιβή του φορέα διαμεσολάβησης. Εν συνεχεία, για κάθε ημέρα γίνεται εκκαθάριση και η προκύπτουσα αμοιβή του φορέα διαμεσολάβησης καταβάλλεται από τον εκμεταλλευτή του οχήματος σε αριθμό λογαριασμού πληρωμών του φορέα, φυσικού ή νομικού προσώπου ή οποιασδήποτε οντότητας, ο οποίος έχει την υποχρέωση ανά μήνα να εκδίδει το προβλεπόμενο φορολογικό στοιχείο με τη συνολική μηνιαία αμοιβή, που προκύπτει από τις ημερήσιες εκκαθαρίσεις, οι οποίες του έχουν καταβληθεί».

ΠΗΓΗ

Ενεργειακό Νόρα Καρατσικάκη - Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος