Δίκτυο μήκους 2,3 χιλιόμετρων

Ανατέθηκε η μελέτη του έργου «Αποχέτευση Ακαθάρτων Οικισμού Πετροχωρίου του Δήμου Θέρμου» με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 18/9/2018 και ποσό 24.780.44 ευρώ μειοψηφούσης της αντιπολίτευσης.

Η μελέτη αφορά την δημιουργία εσωτερικού αποχετευτικού δικτύου στην κοινότητα Πετροχωρίου, εκτάσεως 12 εκταρίων και κατασκευή αγωγού μεταφοράς ακαθάρτων στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θέρμου, μήκους 2,3 χιλιόμετρων.

Πρόκειται για έργο προϋπολογισμού 1.500.000 ευρώ που θα υποβληθεί σε Πρόσκληση της Π.Δ.Ε. μέχρι το τέλους του χρόνου και θα επιλύσει ένα χρόνιο πρόβλημα των κατοίκων της Τοπικής Κοινότητας.

Εντάσσεται δε στα σχέδια της Δημοτικής Αρχής για εκπόνηση μελετών για αποχετευτικά δίκτυα και άλλων τοπικών κοινοτήτων του Δήμου που θα αποβλέπει, μεταξύ άλλων, στην προστασία του ιδιαίτερου οικοσυστήματος της Τριχωνίδας.

Ενεργειακό Νόρα Καρατσικάκη - Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος