Με κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, τα προβλεπόμενα παράβολα υποβολής αίτησης συμμετοχής σε προκηρύξεις του ΑΣΕΠ αναπροσαρμόζονται ως εξής:

  • Το παράβολο υποβολής αίτησης συμμετοχής σε γραπτό διαγωνισμό ορίζεται σε τρία (3) ευρώ από είκοσι (20) ευρώ.Το παράβολο υποβολής αίτησης συμμετοχής σε λοιπές διαδικασίες διορισμού ή πρόσληψης ορίζεται σε τρία (3) ευρώ από δεκαπέντε (15) ευρώ.
  • Το παράβολο υποβολής αίτησης συμμετοχής στην ειδική γραπτή δοκιμασία (τεστ δεξιοτήτων) για διορισμό στο δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα ορίζεται σε δέκα (10) ευρώ από σαράντα (40) ευρώ .
  • Το παράβολο υποβολής ένστασης ορίζεται σε είκοσι (20) ευρώ από πενήντα (50) ευρώ. Σε περίπτωση που η επιβληθείσα ένσταση γίνεται δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

Αναδημοσίευση από e-dimosio.gr

Ενεργειακό Νόρα Καρατσικάκη - Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος