Παραδοσιακές φορεσιές για την 25η Μαρτίου

Με κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, τα προβλεπόμενα παράβολα υποβολής αίτησης συμμετοχής σε προκηρύξεις του ΑΣΕΠ αναπροσαρμόζονται ως εξής:

  • Το παράβολο υποβολής αίτησης συμμετοχής σε γραπτό διαγωνισμό ορίζεται σε τρία (3) ευρώ από είκοσι (20) ευρώ.Το παράβολο υποβολής αίτησης συμμετοχής σε λοιπές διαδικασίες διορισμού ή πρόσληψης ορίζεται σε τρία (3) ευρώ από δεκαπέντε (15) ευρώ.
  • Το παράβολο υποβολής αίτησης συμμετοχής στην ειδική γραπτή δοκιμασία (τεστ δεξιοτήτων) για διορισμό στο δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα ορίζεται σε δέκα (10) ευρώ από σαράντα (40) ευρώ .
  • Το παράβολο υποβολής ένστασης ορίζεται σε είκοσι (20) ευρώ από πενήντα (50) ευρώ. Σε περίπτωση που η επιβληθείσα ένσταση γίνεται δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

Αναδημοσίευση από e-dimosio.gr

Ενεργειακό Νόρα Καρατσικάκη - Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος