Τι άτομο ζητείται – Που θα υποβάλετε αίτηση

Το Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Α.μεΑ. «Ηλιαχτίδα», στο πλαίσιο της πράξης «Λειτουργία Κέντρου Διημέρευσης & Ημερήσιας Φροντίδας Α.μεΑ. «Ηλιαχτίδα» στο Αγρίνιο, με κωδικό ΟΠΣ: 5001965, του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» ΕΣΠΑ 2014-2020, προκηρύσσει την πρόσληψη μίας (1) Ειδικής Παιδαγωγού μερικής απασχόλησης.

Απαραίτητα προσόντα:

 • – Πτυχίο του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής, με κατεύθυνση Ειδικής Αγωγής Νηπιαγωγών (Νηπιαγωγών Ειδικής Εκπαίδευσης).
  – Πτυχίο του Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής (Δασκάλων Ειδικής Εκπαίδευσης).
  – Εκπαιδευτικοί με μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Ειδική Εκπαίδευση τουλάχιστον 1 έτους.
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ.
 • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.
 • Προϋπηρεσία ή εθελοντισμό στην εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία.
 • Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση υποψηφιότητας από το γραφείο του Κ.Δ.Η.Φ. Α.μεΑ. «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ».
 • Βιογραφικό Σημείωμα.
 • Αντίγραφο Σπουδών.
 • Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.
 • Πιστοποιητικό Η/Υ.
 • Πιστοποιητικό αγγλικής γλώσσας.
 • Αποδεικτικά προϋπηρεσίας ή εθελοντισμού.

Επιλογή υποψηφίων:

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει έπειτα από προσωπική συνέντευξη από τριμελή επιτροπή, όπως ορίζει ο κανονισμός λειτουργίας του Κέντρου. Για την τελική επιλογή θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη σε ώρες που θα ανακοινωθούν στους υποψήφιους τηλεφωνικά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Κ.Δ.Η.Φ. Α.μεΑ. «Ηλιαχτίδα», Βαλτινού και Μεσολογγίου, καθημερινά από 9 έως 13 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρες 10:00-12:00.

Ενεργειακό Νόρα Καρατσικάκη - Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος