Οι ειδικότητες και τα δικαιολογητικά

Λίγες ώρες ακόμη απομένουν για τις αιτήσεις 45 ανοιχτών θέσεων που έχει ανακοινώσει ο Δήμος Αγρινίου, με απόφαση της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης.

Οι προσλήψεις αφορούν σε καλλιτεχνικό προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την κάλυψη εποχιακών αναγκών της Επιχείρησης (με αντίτιμο), ήτοι τη λειτουργία καλλιτεχνικών τμημάτων για το έτος 2019-2020.

Οι ειδικότητες και η κατανομή των θέσεων:

Όλες οι θέσεις είναι 8μηνης διάρκειας και κατανέμονται ως εξής:

Δάσκαλοι χορού ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ (Τμήμα χορών): 16 άτομα
Δάσκαλοι ζωγραφικής ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ (Τμήμα Ζωγραφικής): 3 άτομα
Δάσκαλος αγιογραφίας ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ (Τμήμα Αγιογραφίας): 1 άτομο
Δάσκαλοι κεραμικής ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ (Τμήμα Κεραμικής): 2 άτομα
Δάσκαλος φωτογραφίας ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ (Τμήμα Φωτογραφίας): 1 άτομο
Δάσκαλοι γραμμικού Σχεδίου ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ (Τμήμα «Γραμμικό Σχέδιο – Ελεύθερο Σχέδιο»): 2 άτομα
Μουσικοί ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ (Τμήμα Παραδοσιακής Μουσικής): 3 άτομα
Μουσικοί (Τμήμα Μουσικής Παιδείας): 3 άτομα
Μουσικοί ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ (Τμήμα Φιλαρμονικής): 9 άτομα
Δάσκαλοι ερασιτεχνικού θεάτρου ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ (Τμήμα Ερασιτεχνικού Θεάτρου): 2 άτομα
Δάσκαλος σκακιού ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ (Τμήμα «Σκάκι»): 1 άτομο
Δάσκαλος «κόμικ» ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ (Τμήμα «Κόμικ»): 1 άτομο
Δάσκαλος «δημιουργικής γραφής» ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ (Τμήμα «Δημιουργικής Γραφής»): 1 άτομο
ΣΥΝΟΛΟ: 45 άτομα

Δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ηλικία από 21 ετών και να μην έχουν υπερβεί το 64ο έτος της ηλικίας τους (άρθρο 13 του Ν.3584/2007).

Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο των δυο όψεων του Δελτίου Ταυτότητας
2. Αντίγραφα Διπλωμάτων και πτυχίων, (ειδικά τυπικά προσόντα)
3. Βεβαίωση προϋπηρεσίας στο αντικείμενο
4. Βιογραφικό σημείωμα
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
6. Βεβαίωση σπουδών τέκνου σε περίπτωση φοιτητών – σπουδαστών. Αποδεικτικό προστατευόμενου μέλους ΑΜΕΑ.
7. Βεβαίωση ανεργίας ΟΑΕΔ πρόσφατης έκδοσης. Αποκλείεται η απόδειξη με υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης και κάρτας ανεργίας.
8. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται τυχόν απασχόληση σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό ίδρυμα (παράλληλη απασχόληση)
9. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται:
-Αν υπηρετεί ή υπηρέτησε στο Δημόσιο, σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου ή σε Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης και αν εξήλθε της υπηρεσίας, για ποια αιτία.
-Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη και
-Ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο βούλευμα για κανένα από τα εγκλήματα του άρθρου 22 του ΠΔ 611/77 έστω και αν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής και αν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα.
10. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι έχει διαβάσει την προκήρυξη και αποδέχεται τους όρους.

Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται με τη σειρά που εμφανίζονται στην ανακοίνωση και γίνονται δεκτά, εφόσον κατατίθενται εμπρόθεσμα.

Αιτήσεις

Οι αιτήσεις θα απευθύνονται στο Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία: «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» και θα υποβάλλονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα Γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αγρινίου» στην οδό Δαγκλή 27 στο Αγρίνιο, (τηλέφωνο 26413 60613 – 26413 60615), μαζί με τα αντίγραφα όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών και τίτλων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ η προκήρυξη ΕΔΩ.


Όλες οι διαθέσιμες ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στην «ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ»

Περισσότερες θέσεις εργασίας μπορείτε να βρείτε στην Εφημερίδα «Αναγγελία» που κυκλοφορεί κάθε Παρασκευή σε όλα τα περίπτερα του Νομού Αιτωλοακαρνανίας πλην της Ναυπάκτου.

Ενεργειακό Νόρα Καρατσικάκη - Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος