Όλες οι λεπτομέρειες για το νέο επίδομα – Με αναδρομική ισχύ από 1/1/2019

Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται τελικά ν’ ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα, ώστε να αρχίσει η υποβολή αιτήσεων για το επίδομα ενοικίου. Σύμφωνα με το insider.gr, πρώτα θα εκδοθεί η σχετική υπουργική απόφαση και μετά θα ξεκινήσουν οι αιτήσεις.

Το επίδομα ενοικίου θα καταβληθεί αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2019 και -όπως εκτιμάται – θα καλύψει περίπου 300.000 νοικοκυριά, με το κόστος να αγγίζει τα 300 εκατομμύρια ευρώ. Το ποσό θα κυμαίνεται από 70 έως 210 ευρώ τον μήνα (840 – 2.500 ευρώ τον χρόνο), με βάση εισοδηματικά κριτήρια και η πρώτη πληρωμή θα αφορά τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο.

Οι αιτήσεις θα γίνουν με βάση τα εισοδήματα του 2017 και στη συνέχεια (μόλις υποβληθούν οι νέες φορολογικές δηλώσεις) θα γίνουν συμψηφισμοί με τα εισοδήματα του 2018.

Τα ποσά του επιδόματος κλιμακώνονται έως τα 210 ευρώ ως εξής:

Το επίδομα ξεκινά από 70 ευρώ το μήνα για μονοπρόσωπο νοικοκυριό. Για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού προστίθεται προσαύξηση 35 ευρώ το μήνα. Το ανήλικο παιδί προσμετράται ως ενήλικας τόσο στον υπολογισμό των εισοδηματικών κριτηρίων, όσο και στον υπολογισμό του εισοδήματος. Στη μονογονεϊκή οικογένεια, για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού ορίζεται προσαύξηση 70 ευρώ το μήνα. Στα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα, ορίζεται προσαύξηση 70 ευρώ το μήνα για κάθε απροστάτευτο τέκνο. Ως ανώτατο όριο του Επιδόματος Στέγασης ορίζονται τα 210 ευρώ μηνιαίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.

Εισοδηματικά κριτήρια

Το συνολικό εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενο κατά 3.500 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού. Στη μονογονεϊκή οικογένεια για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού ορίζεται προσαύξηση 7.000 ευρώ. Στα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα, ορίζεται προσαύξηση 7.000 ευρώ για κάθε απροστάτευτο τέκνο.

Το συνολικό εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 21.000 ευρώ ετησίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.

Περιουσιακά κριτήρια

Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 120.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως των 180.000 ευρώ. Η αντικειμενική δαπάνη των επιβατικών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης (Ι.Χ.), Μικτής Χρήσης (Μ.Χ.) ή και των δικύκλων του νοικοκυριού, δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολό της, το ποσό των 6.000 ευρώ.

Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του νοικοκυριού ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κτλ, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενα κατά 3.500 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού.

Στη μονογονεϊκή οικογένεια για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού ορίζεται προσαύξηση 7.000 ευρώ. Στα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα, ορίζεται προσαύξηση 7.000 ευρώ για κάθε απροστάτευτο τέκνο.

Ποσό Επιδόματος

Σύνθεση Νοικοκυριού / Ύψος Επιδόματος
– Μονοπρόσωπο νοικοκυριό: 70€
– Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη: 105€
– Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος: 140€
– Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη: 175€
– Νοικοκυριό αποτελούμενο από 5 μέλη και πάνω, ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία
ανήλικα μέλη και πάνω: 210€

Εισοδηματικό όριο

Σύνθεση Νοικοκυριού / Συνολικό Εισόδημα
– Μονοπρόσωπο νοικοκυριό: 7.000€
– Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη: 10.500€
– Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος: 14.000€
– Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη: 17.500€
– Νοικοκυριό αποτελούμενο από 5 μέλη και πάνω, ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη και πάνω: 21.000€

Όριο κινητής περιουσίας

Σύνθεση Νοικοκυριού / Όρια καταθέσεων/μετοχών, ομολόγων κτλ.
– Μονοπρόσωπο νοικοκυριό: 7.000€
– Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο μέλη: 10.500€
– Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία μέλη: 14.000€
– Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα μέλη: 17.500€
– Νοικοκυριό αποτελούμενο από 5 μέλη και πάνω: 21.000€

Όριο ακίνητης περιουσίας

Σύνθεση Νοικοκυριού / Συνολική φορολογητέα αξία ακίνητης περιουσίας
– Μονοπρόσωπο νοικοκυριό: 120.000€
– Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο μέλη: 135.000€
– Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία μέλη: 150.000€
– Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα μέλη: 165.000€
– Νοικοκυριό αποτελούμενο από 5 μέλη και πάνω: 180.000€

Ενεργειακό Νόρα Καρατσικάκη - Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος