Από το γραφείου του Αντιδημάρχου Ανδρέα Κότσαλου ανακοινώθηκαν τα εξής:

«Παρακαλούνται οι ιδιοκτήτες και ενοικιαστές οικοπέδων και αγροτικών εκτάσεων εντός του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου όπου εντός των ιδιοκτησιών τους υπάρχουν δένδρα των οποίων τα κλαδιά προεξέχουν καλύπτοντας αγροτικές και δημοτικές οδούς να προβούν άμεσα κι εντός δέκα ημερών, σε καθαρισμούς (κοπή) και απομάκρυνσή τους. Σε άλλη περίπτωση, θα τηρηθούν εκ μέρους του Δήμου τα όσα προβλέπει η νομοθεσία. Η λήψη μέτρων καθαρισμού είναι απαραίτητη για την διευκόλυνση της διέλευσης οχημάτων, είτε εν’ όψη συγκομιδής εποχιακών προϊόντων (ελαιών, εσπεριδοειδών), είτε για εξυπηρέτηση ενδεχόμενων εκτάκτων αναγκών.»

Η αρμοδιότητα καθαρισμού των ρεμάτων ανήκει στις Περιφέρειες

Στο μεταξύ, με ανακοίνωσή του ο Δήμος Μεσολογγίου υπενθυμίζει ότι «η αρμοδιότητα καθαρισμού των ρεμάτων ανήκει στις Περιφέρειες». Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Γνωστοποιείται πως σύμφωνα με το άρθρο 224 του Ν. 4555/2018 (19-7-2018), ο καθαρισμός, η αστυνόμευση και η απαλλοτρίωση χώρων παρά τα ρέματα, ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Περιφερειών.

Η διευκρίνιση γίνεται κατόπιν σχετικού εγγράφου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας από 17-8-2018 (αρ. πρωτ: 5776).

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας από την 6η Αυγούστου 2018 «Νέα αρμοδιότητα έφερε ο «Κλεισθένης» στις Περιφέρειες, νέα μεγάλη ευθύνη που αφορά τον καθαρισμό ρεμάτων, για δράσεις προστασίας από τις πλημμύρες, που θα διασφαλίζουν την ομαλή ροή των υδάτων και την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων. Άμεσα, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, προετοιμάστηκε, σχεδίασε το Πρόγραμμά της και προωθεί τις αποφάσεις για χρηματοδότηση.

Σύμφωνα με το Άρθρο 224 του Ν.4555/2018 η αρμοδιότητα καθαρισμού ρεμάτων ανήκει πλέον στην οικεία Περιφέρεια, επομένως απαιτούνται εκτεταμένες δράσεις διατήρησης των υδατορεμάτων (μικρότερων και μεγαλυτέρων) σε κατάσταση καλής λειτουργίας….

…Στην Αιτωλοακαρνανία υπάρχουν περισσότεροι από 200 χείμαρροι και ποταμοί, στην Αχαΐα περισσότεροι από 37 ποταμοί και χείμαρροι και στην Ηλεία 17 ποταμοί και χείμαρροι με τους παραποτάμους τους να ξεπερνούν τα 165 χλμ».»

Ενεργειακό Νόρα Καρατσικάκη - Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος