Απεστάλη για δημοσίευση η νέα προκήρυξη του ΑΣΕΠ

Στο Εθνικό Τυπογραφείο απεστάλη για δημοσίευση η 7Ε/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση 13 θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει.

Οι θέσεις της Προκήρυξης έχουν καταχωρηθεί στο παρακάτω αρχείο: Πίνακας Θέσεων

Ενεργειακό Νόρα Καρατσικάκη - Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος