Ηλεκτρονική συλλογή υπογραφών

Η «Πρωτοβουλία δράσης κατά της μοριοδότησης “Ειδικής Εμπειρίας”» καλεί τους υποψηφίους που συμμετέχουν στην προκήρυξη 2Κ/2019 του υπουργείου Υγείας να συμπληρώσουν τη διαδικτυακή φόρμα συμμετοχής για την προσφυγή στο ΣτΕ.

Σκανδαλώδη διάταξη χαρακτηρίζει η «Πρωτοβουλία δράσης κατά της μοριοδότησης “Ειδικής Εμπειρίας”» την προσμέτρηση της «ειδικής εμπειρίας» ως κριτήριο κατάταξης προτεραιότητας σε όλους στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, ακόμα για θέσεις στις οποίες η εμπειρία δεν μοριοδοτείται ως κριτήριο κατάταξης.

Προτρέπει μάλιστα «όλους τους υποψήφιους, ανεξάρτητα από την εκπαιδευτική βαθμίδα τους, οι οποίοι θεωρούν ότι πλήττονται από τη συγκεκριμένη “φωτογραφική” ρύθμιση να ασκήσουν το έννομο συμφέρον τους και να συμπληρώσουν τη διαδικτυακή φόρμα συμμετοχής για την προσφυγή κατά της μοριοδότησης της ειδικής εμπειρίας της προκήρυξης 2Κ/2019».

Η συλλογή υπογραφών γίνεται στον παρακάτω σύνδεσμο: Φόρμα συμμετοχής στην προσφυγή

Η συντονιστική ομάδα δράσης αναφέρει σε σχετική ενημέρωση:

«Σας υπενθυμίζουμε ότι στις 24 Μαΐου εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή συμμετοχής και καταβολής του αντίστοιχου αντιτίμου για την κατάθεση της σχετικής προσφυγής κατά της προσμέτρησης της «ειδικής εμπειρίας» ως κριτήριο κατάταξης προτεραιότητας σε όλους τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ.»

Παράλληλα συνεχίζει:

«Καλούμε όλους τους Έλληνες πολίτες ανεξαρτήτως εκπαιδευτικής βαθμίδας (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) οι οποίοι:

  • Έχουν συμπληρώσει και υποβάλλει αίτηση για την 2Κ/2019
  • Δεν έχουν συμπληρώσει και υποβάλλει την αίτηση για την 2Κ/2019 διότι έχουν αποτραπεί από τις αντισυνταγματικές της διατάξεις
  • Έχουν συμμετάσχει σε παλαιότερους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ κι έχουν υποστεί βλάβη λόγω της προσμέτρησης της «ειδικής εμπειρίας»
  • Δεν έχουν συμμετάσχει μέχρι σήμερα σε καμμιά προκήρυξη αλλά επιθυμούν την κατάργηση της «ειδικής εμπειρίας» ως μοριοδοτούμενο κριτήριο σε όλους τους ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΥΣ διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ

Να συμπληρώσουν και να στείλουν την διαδικτυακή φόρμα συμμετοχής μέχρι τις 24 Μαΐου, ώστε να δώσουν ένα τέλος σ’ αυτή τη κατάφωρη αδικία. Τελεσίδικα και αμετάκλητα!»

Αναλυτικά η ανακοίνωση που συνοδεύει τη συλλογή υπογραφών:

«Ενημερώνουμε το κοινό των υποψηφίων κάθε βαθμίδας εκπαίδευσης που συμμετέχουν στην προκήρυξη 2Κ/2019 του Υπουργείου Υγείας, ότι λειτουργώντας ως μια δυναμική ομάδα εκπροσώπων που αγκαλιάζει όλες τις κατηγορίες εκπαίδευσης και ακαδημαϊκών κι επαγγελματικών προσόντων, προσφεύγουμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την κατάφωρη αντισυνταγματικότητα που επιφέρει η μοριοδότηση της “ειδικής εμπειρίας” έναντι της απλής εμπειρίας, επιπλέον της σκανδαλώδους διάταξης ότι η “ειδική εμπειρία” μοριοδοτείται και συμπεριλαμβάνεται ως κριτήριο κατάταξης ακόμα και στις θέσεις για τις οποίες η εμπειρία δεν μοριοδοτείται ως κριτήριο κατάταξης (σελ. 237, § 5 της προκήρυξης).

Το συγκεκριμένο σύστημα μοριοδότησης παρεκκλίνει του γενικού συστήματος του άρθρου 18 παρ. 2 Β του Νόμου 2190/1994, με βάση τον οποίο η εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται, μοριοδοτείται με επτά (7) μονάδες ανά μήνα, για συνολικό διάστημα εμπειρίας μέχρι 84 μήνες. Τουτέστιν, η γενική διάταξη του Νόμου 2190/1994 προβλέπει αδιακρίτως την απονομή επτά (7) μονάδων ανά μήνα εμπειρίας.

Με τα παραπάνω παραβιάζεται κάθε έννοια συνταγματικότητας της συγκεκριμένης «προτιμησιακής» ρύθμισης και ειδικότερα της συμβατότητας της με την αρχή της ισότητας και της ίσης μεταχείρισης των υποψηφίων (άρθρο 4 του Συντάγματος) αλλά και κάθε έννοια αξιοκρατίας. Ο εμπαιγμός επεκτείνεται όμως και στην απόφαση της μοριοδότησης της ειδικής εμπειρίας ακόμα και για τις θέσεις για τις οποίες δεν προβλέπεται εμπειρία! Οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις πλέον, προσβάλλουν σωρευτικά και βάναυσα τη νοημοσύνη όλων μας και περιφρονούν την αγωνία των υποψηφίων και των οικογενειών τους για μια θέση εργασίας βασισμένη στη διαφάνεια και την ίση μεταχείριση.

Προτρέπουμε όλους τους υποψήφιους, ανεξάρτητα από την εκπαιδευτική βαθμίδα τους, οι οποίοι θεωρούν ότι πλήττονται από τη συγκεκριμένη “φωτογραφική” ρύθμιση να ασκήσουν το έννομο συμφέρον τους και να συμπληρώσουν τη διαδικτυακή φόρμα συμμετοχής για την προσφυγή κατά της μοριοδότησης της ειδικής εμπειρίας της προκήρυξης 2Κ/2019. Η προθεσμία υποβολής λήγει στις 22/5/2019 και συνοδεύεται από την συμμετοχή στο κόστος της νομικής διαδικασίας της προσφυγής προς το Συμβούλιο της Επικρατείας αξίας 100€, προκειμένου να διεκδικήσουμε το αυτονόητο! Την τήρηση του Συντάγματος και την ισότητα για όλους!

Πρωτοβουλία δράσης κατά της μοριοδότησης “Ειδικής Εμπειρίας” στην προκήρυξη 2Κ/2019″

ΠΗΓΗ

Ενεργειακό Νόρα Καρατσικάκη - Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος