Ξεκινούν οι αιτήσεις την Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2017 για τις 101 θέσεις εργασίας που ανακοίνωσε ο ΑΔΜΗΕ και αφορούν την πλήρωση εποχικών ή παροδικών αναγκών της εταιρείας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας οι θέσεις αφορούν στους νομούς Αττικής, Αιτωλοακαρνανίας, Αρκαδίας, Aχαΐας, Θεσσαλονίκης, Κοζάνης και Λάρισας. Σε ό,τι αφορά τις θέσεις στην Αιτωλοακαρνανία είναι 3 και αφορούν το Αγρίνιο. Ειδικότερα, πρόκειται για:

-Μία θέση ΔΕ Ηλεκτροτεχνικός Δικτύων (8 μήνες) – στην Υπηρεσία ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΔΣΣΜ – Περιφερειακός Τομέας Δυτικής Ελλάδας (ΠΤΔΕ) στο Αγρίνιο
-Μία θέση ΔΕ Οδηγός οχημάτων με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου (8 μήνες) – στην Υπηρεσία ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΔΣΣΜ – Περιφερειακός Τομέας Δυτικής Ελλάδας (ΠΤΔΕ) στο Αγρίνιο
-Μία θέση ΔΕ Διοικητικοοικονομικός Επιμελητής (8 μήνες) – στην Υπηρεσία ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΔΣΣΜ – Περιφερειακός Τομέας Δυτικής Ελλάδας (ΠΤΔΕ) στο Αγρίνιο

Απαραίτητα δικαιολογητικά:
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) με σήμανση έκδοσης «23-08-2016» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.

Αιτήσεις υποβάλλονται από 1 Φεβρουαρίου 2017 έως 10 Φεβρουαρίου 2017:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΑΔΜΗΕ Α.Ε., Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Υποστήριξης (ΔΑΔΥ), Δυρραχίου 89, Τ.Κ. 104 43 Αθήνα, αρμόδιες υπάλληλοι: κα Mπλάνη Αικατερίνη, τηλ.: 210-5192273 , κα Θεολογίτη Αλεξάνδρα, τηλ.: 210 – 5192598 και κα Ρουσσάκη Βικτωρία, τηλ. 210 – 5192283.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη των θέσεων ΕΔΩ.

Ενεργειακό Νόρα Καρατσικάκη - Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος