Τετάρτη, 19 Ιουνίου, 2024

Οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Θέρμου

Κοινοποίηση

Η απόφαση του Κωνσταντάρα για τους Αντιδημάρχους – Οι αρμοδιότητές τους

Τους Αντιδημάρχους του Δήμου Θέρμου όρισε με απόφασή του ο Δήμαρχος Θέρμου Σπύρος Κωνσταντάρας. Πρόκειται για τους εξής Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας.

Παπαθανασόπουλος Κωνσταντίνος του Νικολάου (με αντιμισθία): 

Οι αρμοδιότητές του:

 • Μεριμνά για όλα τα θέματα πολιτικής προστασίας του Δήμου Θέρμου, για τη κίνηση των μηχανημάτων έργων του Δήμου (γκρέιντερ, JCB, φορτηγό αλατιέρα κ.λπ.).
 • Συντονίζει σε περίπτωση θεομηνιών και εκτάκτων αναγκών λόγω πυρκαγιών όλα τα οχήματα του Δήμου και συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες (Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Θέρμου, Αστυνομικό Τμήμα Θέρμου κ.λπ.).
 • Συντονίζει και αποφασίζει σε συνεργασία με το Δήμαρχο για την συντήρηση της αγροτικής δημοτικής και επαρχιακής οδοποιίας του Δήμου Θέρμου τόσο με τα μηχανήματα του Δήμου, όσο και με την μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων.
 • Συνεργάζεται με το αρμόδιο τμήμα πολιτικής προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας.
 • Μετέχει του συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας του Δήμου Θέρμου και αναπληρώνει το Δήμαρχο σε θέματα πολιτικής προστασίας.
 • Μεριμνά για όλα τα θέματα της Πυροπροστασίας και συνεργάζεται με το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Θέρμου για το σκοπό αυτό.
 • Αναλαμβάνει πλήρως την υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου και των Κοινοτήτων και συντονίζει το προσωπικό καθαριότητος.
 • Μεριμνά για όλα τα θέματα που αφορούν την Υγεία, την συγκοινωνία και επιβλέπει και συνεργάζεται με την διοίκηση του Κέντρου Υγείας Θέρμου και το Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου.
 • Παρακολουθεί και συνεργάζεται με το Δήμαρχο, τους Αντιδημάρχους και τις υπηρεσίες του Δήμου για θέματα ανάπτυξης του Δήμου.
 • Συντονίζει σε συνεργασία με τους φορείς υλοποίησης, τον προγραμματισμό, την εκτέλεση και την προβολή  των δραστηριοτήτων  Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου.
 • Συνεργάζεται με το Γραφείο Δημάρχου για τον συντονισμό των σχέσεων του Δήμου με εξωδημοτικούς φορείς  και εισηγείται  δράσεις και δραστηριότητες  που αφορούν την εικόνα του Δήμου.
 • Μεριμνά και εισηγείται για την ονοματοδοσία οδών του Δήμου, καθώς και την αδελφοποίηση Δήμων και πόλεων.
 • Μεριμνά για την έκδοση εντύπων του Δήμου.

Κότσαλος Κωνσταντίνος του Νικολάου (με αντιμισθία)

Οι αρμοδιότητές του:

 • Αρμοδιότητες Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, όπως περιγράφονται στην παράγραφο ε΄ του Άρθρου 75 του Κ. Δ. Κ. (Ν. 3463/2006) όπως συμπληρώθηκε από αρ 94 παρ 3 του ν.3852/10.
 • Αρμοδιότητες του τομέα Απασχόλησης, όπως περιγράφονται στην παράγραφο δ΄ του Άρθρου 75 του Κ. Δ. Κ. (Ν. 3463/2006).
 • Αρμοδιότητες υπευθύνου Οικονομικών και Διοίκησης του Δήμου (Υπογραφή χρηματικών ενταλμάτων, Μισθολογικών καταστάσεων) και κρατικών αρμοδιοτήτων, οι οποίες έχουν ανατεθεί στους Δήμους για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, όπως αυτές περιγράφονται στο τμήμα ΙΙ του Άρθρου 75 του Κ. Δ. Κ. (Ν. 3463/2006) όπως αυτές συμπληρώθηκαν με το αρ.94 παρ 6 του ν.3852/2010.
 • Αρμοδιότητες για θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
 • Την αρμοδιότητα του ΚΕΠ και του Προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ.
 • Αρμοδιότητα να παρακολουθεί την  σωστή λειτουργία του Γραφείου Κίνησης του Δήμου.
 • Αρμοδιότητα να παρακολουθεί και να ελέγχει όλες τις προμήθειες του Δήμου πριν την εκτέλεση τους και να ελέγχει την αποθήκη και να συνεργάζεται με τους  Προέδρους των Νομικών Προσώπων σχετικά με τις προμήθειες.

Αθανασίου Κωνσταντίνος του Φωκίωνος (με αντιμισθία)

Οι αρμοδιότητές του:

 • Αρμοδιότητες του Τομέα Ποιότητας Ζωής και Εύρυθμης Λειτουργίας των Τοπικών Κοινοτήτων και των οικισμών ως προς την ύδρευση όπως περιγράφονται στην παράγραφο γ΄ του Άρθρου 75 του Κ.Δ.Κ. (Ν. 3463/2006) όπως συμπληρώθηκε από το αρ 94 παρ. 2 του ν.3852/10.
 • Αρμοδιότητες Παιδείας και Αθλητισμού, όπως περιγράφονται στην παράγραφο στ΄ του Άρθρου 75 του Κ. Δ. Κ. (Ν. 3463/2006) όπως συμπληρώθηκε από το αρ 94 παρ. 4 του ν. 3852/10.
 • Αρμοδιότητες  συντονισμού  με τις αρμόδιες Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νιας  και με την Τεχνική  Υπηρεσία του Δήμου Θέρμου για δημοτικά και επαρχιακά έργα.
 • Αρμοδιότητες υπηρεσίας  ηλεκτροφωτισμού.
 • Αρμοδιότητες της υπηρεσίας αποχέτευσης.

Μυζήθρας Γεώργιος του Βασιλείου (με αντιμισθία)

Οι αρμοδιότητές του:

 • Αρμοδιότητες του τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης Κτηνοτροφίας-Αλιείας όπως περιγράφονται στο αρ.75 του ΔΚΚ και στην παρ 5 του αρ 94 του ν.3852/10.
 • Αρμοδιότητα να ελέγχει και να μεριμνά για την επίβλεψη των αναμεταδοτών του Δήμου.
 • Αρμοδιότητα να μεριμνά για την εξοικονόμηση ενέργειας.
 • Αρμοδιότητες άρδευσης, συντήρησης αρδευτικών δικτύων, επεξεργασία και εφαρμογή κανονισμών άρδευσης  και λειτουργίας ΤΟΕΒ και αρδευτικών δικτύων των  Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου.
 • Μεριμνά για όλα τα θέματα των αγροτών και των κτηνοτρόφων του Δήμου.
 • Εκπροσωπεί το Δήμο στις Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας και συνεργάζεται με την Αντιπεριφερειάρχη Αιτωλ/νίας και τον Θεματικό Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Σε περίπτωση απουσίας του Δημάρχου, η αναπλήρωση θα γίνεται κατά σειρά από τους Αντιδημάρχους:

 • Παπαθανασόπουλο Κωνσταντίνο του Νικολάου
 • Κότσαλο Κωνσταντίνο του Νικολάου
 • Αθανασίου Κωνσταντίνο του Φωκίωνος
 • Μυζήθρα Γεώργιο του Βασιλείου

Η απόφαση τέθηκε σε εφαρμογή από τις 2 Σεπτεμβρίου 2019.

Τμήμα Ειδήσεων
Τμήμα Ειδήσεωνhttps://agriniovoice.gr
Ειδησεογραφία με έμφαση στο Αγρίνιο και την Αιτωλοακαρνανία. Επικαιρότητα, Θέσεις Εργασίας, Παναιτωλικός, Μικρές Αγγελίες. Με την υποστήριξη της Εβδομαδιαίας Εφημερίδας της Αιτωλοακαρνανίας «Αναγγελία».
spot_img

Διαβάστε επίσης: