Τα αποτελέσματα από τις αρχαιρεσίες του Συλλόγου Εργαζομένων Δ.Ο.Υ. Ν. Αιτωλ/νίας που έλαβαν χώρα στις 10-11-2017

Από τις αρχαιρεσίες του Συλλόγου Εργαζομένων Δ.Ο.Υ. Ν. Αιτωλ/νίας που έλαβαν χώρα στις 10-11-2017 στο Αγρίνιο, γι’ ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και αντιπροσώπων στην ΠΟΕ-ΔΟΥ, προέκυψαν τα ακόλουθα αποτελέσματα:

Ψήφισαν 90 επί συνόλου 118 εγγεγραμμένων, εκ των οποίων 1 άκυρο.

Έλαβαν:

Α) Για το Διοικητικό συμβούλιο

Συνεργαζόμενοι Εφοριακοί: ψήφοι 56
Ανεξάρτητος υποψήφιος: ψήφοι 18
ΔΑΣ Εφοριακών: ψήφοι 15

Λαμβάνουν για το Δ.Σ.

Συνεργαζόμενοι Εφοριακοί έδρες 5. Εκλέγονται οι: Γαμβρούλης Θεμιστοκλής, Αυδής Βασίλειος, Γαλαζούλα Μαρία, Ρίζος Βασίλειος και Μπαρτσώκας Ιωάννης.
Ανεξάρτητος υποψήφιος έδρα 1. Εκλέγεται ο Λανόπουλος Παναγιώτης.
ΔΑΣ Εφοριακών έδρα 1. Εκλέγεται η Κιατίπη Αναστασία.

Β) Για αντιπροσώπους ΠΟΕ ΔΟΥ

1) Συνεργαζόμενοι Εφοριακοί: ψήφοι 52 – έδρες 2 -Εκλέγονται οι Γαμβρούλης Θεμιστοκλής και Αυδής Βασίλειος.
2) Ανεξάρτητος υποψήφιος: ψήφοι 24 – έδρα 1 – Εκλέγεται ο Λανόπουλος Παναγιώτης.
3) ΔΑΣ Εφοριακών: ψήφοι 13

Ενεργειακό Νόρα Καρατσικάκη - Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος