Παρασκευή, 21 Ιουνίου, 2024

Ζαΐμης: «Η υλοποίηση του έργου ΑETHER στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών»

Κοινοποίηση

Διακρατική διαχείριση περιβαλλοντικών πόρων

Πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά η εναρκτήρια συνάντηση του έργου AETHER – «Συμμαχία για την αποτελεσματική διακρατική διαχείριση περιβαλλοντικών πόρων», που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Interreg V-A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020.

Ο Αντιπεριφερειάρχης επιχειρηματικότητας έρευνας και καινοτομίας Φωκίων Ζαΐμης δήλωσε: «Στο σύνολό του, το Πρόγραμμα Interreg VA Ελλάδα-Ιταλία είναι ένα Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας που στοχεύει να βοηθήσει τα δημόσια ιδρύματα και τους τοπικούς ενδιαφερόμενους να αναπτύξουν διασυνοριακά έργα και πιλοτικές δράσεις και να δημιουργήσουν νέα πολιτική, προϊόντα και υπηρεσίες, με τελικό στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Στρατηγικά, το πρόγραμμα ενισχύει την καινοτομία σε διάφορους τομείς όπως η γαλάζια ανάπτυξη, ο τουρισμός και ο πολιτισμός, τα γεωργικά τρόφιμα και οι πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες. Το πρόγραμμα Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία χρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και 15% από τα 2 κράτη μέλη μέσω εθνικής συγχρηματοδότησης».

Βασικός σκοπός του έργου AETHER είναι η ενίσχυση του στρατηγικού ρόλου των Περιφερειακών Αρχών διαμέσου της κοινής διαχείρισης διακρατικών Σχεδίων και ο καθορισμός δράσεων περιβαλλοντικής προστασίας για την αειφορική χρήση θαλάσσιων, παράκτιων και χερσαίων φυσικών πόρων.

Το έργο AETHER, το οποίο έχει διάρκεια 36 μήνες και συνολικό προϋπολογισμό 4.500.000,00 ευρώ, εκ των οποίων οι 500.0000 ευρώ αντιστοιχούν στη Δυτική Ελλάδα, εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 2 – Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική Διαχείριση. Το έργο υποστηρίζει την κοινή προσπάθεια και την ενεργοποίηση των θεσμικών και επιστημονικών φορέων για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των υποδομών, των οικοσυστημάτων αλλά και των τοπικών κοινωνιών στο ιδιαίτερα ευαίσθητο και κρίσιμο ζήτημα της προάσπισης απέναντι σε φαινόμενα φυσικών καταστροφών και περιβαλλοντικής ρύπανσης.

Επικεφαλής δικαιούχος του έργου είναι ο Περιφερειακός Στρατηγικός Οργανισμός της Περιφέρειας Απουλίας (ASSET) ενώ εκτός από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο εταιρικό σχήμα συμμετέχει η Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Απουλίας και οι Περιφέρειες Ηπείρου και Ιονίων Νήσων.

Μέσα από το σύνολο των δράσεων προβλέπεται η δημιουργία μηχανισμών παρακολούθησης, πρόληψης αλλά και ενημέρωσης για τη μείωση των επιπτώσεων από μελλοντικά φαινόμενα και περιστατικά που μπορεί να απειλήσουν την ισορροπία των οικοσυστημάτων αλλά και την ασφάλεια και δημόσια υγεία των πολιτών.

Μεταξύ των κυριότερων δράσεων και παραδοτέων είναι τα ακόλουθα:

  1. Δημιουργία διακρατικού οργάνου διαβούλευσης σε θέματα πολιτικής προστασίας
  2. Εκπόνηση τοπικού σχεδίου διαχείρισης πιλοτικών προστατευόμενων περιοχών και πρωτόκολλου παρακολούθησης κατολισθήσεων και διάβρωσης ακτών
  3. Υιοθέτηση οδικού χάρτη πολιτικής προστασίας για τον καθορισμό γενικών αρχών κοινής αντιμετώπισης και διαχείρισης σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης
  4. Βελτίωση θεσμικής ικανότητας του προσωπικού των εμπλεκόμενων φορέων σε ζητήματα εφαρμογής νέων τεχνολογιών στην πολιτική προστασία

Έχει επιλεγεί η δημιουργία πιλοτικού κόμβου πολιτικής προστασίας στο χώρο του Αεροδρομίου Επιταλίου η οποία προβλέπει την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων για χρήση από μη Στελεχωμένα Αεροσκάφη (ΣμηΣΑ). Γύρω από την περιοχή αυτή θα δημιουργηθεί ένα δυναμικό δίκτυο με drones και αισθητήρες υψηλής τεχνολογίας το οποίο θα λειτουργεί κάτω από μια κοινή πλατφόρμα διαχείρισης και ελέγχου. Η πιλοτική περιοχή επιλέχθηκε λόγω της εγγύτητας με περιοχές υψηλής περιβαλλοντικής και πολιτιστικής αξίας (Περιοχές Natura Κυπαρισσιακού Κόλπου – Καϊάφα, Αρχαία Ολυμπία), λόγω του ότι βρίσκεται πλησίον εκβολών Αλφείου, μια περιοχή με έντονα φαινόμενα διάβρωσης ακτών αλλά και του λιμένα Κατακόλου όπου υπάρχει αυξημένος κίνδυνος περιβαλλοντικού ατυχήματος.

«Επιπρόσθετα, το έργο έχει ως στόχο την ενίσχυση των Σωμάτων Ασφαλείας με εξοπλισμό τεχνολογιών αιχμής για τις επιχειρησιακές τους ανάγκες. Για το σκοπό αυτό, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας υπέγραψε μνημόνιο συναντίληψης και συνεργασίας με τα Σώματα Ασφαλείας (Ελληνική Αστυνομία, Πυροσβεστική Υπηρεσία, Λιμενικό Σώμα), βάσει του οποίου ενισχύεται η επιχειρησιακή συνεργασία όλων των μερών σε επίπεδο Πολιτικής Προστασίας. Η Περιφέρεια θα προμηθευτεί εξοπλισμό όπως κάμερες ακριβείας, δίκτυο αισθητήρων, ηλεκτρονικοί υπολογιστές κ.α. καθώς και μη Στελεχωμένα Αεροσκάφη (ΣμηΣΑ) τα οποία θα διατεθούν στις περιφερειακές υπηρεσίες των Σωμάτων Ασφαλείας», δήλωσε ο κ. Ζαΐμης.

Τέλος, μια καινοτομία του έργου AETHER σχετίζεται με την πρόβλεψη για αξιοποίηση λειτουργικότητας έξυπνων συσκευών για λήψη δεδομένων σε πραγματικό χρόνο από το σημείο εξέλιξης ενός περιστατικού. Η λειτουργικότητα αυτή θα ενεργοποιήσει τόσο τις εθελοντικές οργανώσεις όσο και τους απλούς πολίτες, σε συντονισμό με τη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας και τους λοιπούς αρμόδιους φορείς.

Στην εναρκτήρια συνάντηση εκ μέρους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας συμμετείχε ο Κ. Τζαμαλούκας από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Ηλείας και εκπρόσωποι του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστήμιου Πατρών το οποίο θα παρέχει επιστημονική υποστήριξη στην υλοποίηση του έργου.

Τμήμα Ειδήσεων
Τμήμα Ειδήσεωνhttps://agriniovoice.gr
Ειδησεογραφία με έμφαση στο Αγρίνιο και την Αιτωλοακαρνανία. Επικαιρότητα, Θέσεις Εργασίας, Παναιτωλικός, Μικρές Αγγελίες. Με την υποστήριξη της Εβδομαδιαίας Εφημερίδας της Αιτωλοακαρνανίας «Αναγγελία».
spot_img

Διαβάστε επίσης: