«Βοήθεια στο Σπίτι»: 25 θέσεις στον Δήμο Αγρινίου – Οι θέσεις στην Αιτωλοακαρνανία (λίστα)

Η κατανομή των θέσεων ανά Δήμο στην Αιτωλοακαρνανία – Όλες οι λεπτομέρειες, ολόκληρη η προκήρυξη

Δημοσιεύθηκε η Προκήρυξη για τις μόνιμες προσλήψεις στο Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 2.909 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού της Χώρας.

Συγκεκριμένα προκηρύσσονται:

-368 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.)
-730 θέσεις Τεχνολογικής (Τ.Ε.)
-634 θέσεις Δευτεροβάθμιας (Δ.Ε.)
-1177 θέσεις Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.)

Αιτήσεις

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη. Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων:

– Για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρχίζει την Τρίτη 2 Ιουνίου, λήγει την Τετάρτη και ώρα 14:00.
– Για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης αρχίζει την Πέμπτη 18 Ιουνίου, λήγει την Παρασκευή 3 Ιουλίου και ώρα 14:00.

*Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΑΣΕΠ.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ).


Στις 100 σελίδες της Προκήρυξης περιλαμβάνονται αναλυτικά όλες οι λεπτομέρειες για:

– την κατανομή των θέσεων ανά Δήμο και ειδικότητα,
– τα απαιτούμενα προσόντα,
– την υποβολή των Αιτήσεων και τα απαραίτητα δικαιολογητικά – πιστοποιητικά,
– τα κριτήρια κατάταξης,
– τη διαδικασία επιλογής,
– το διορισμό,
καθώς και όλες οι προθεσμίες για όλα τα στάδια της διαδικασίας.

Οι θέσεις στην Αιτωλοακαρνανία (113 θέσεις):

Δήμος Αγρινίου (25 θέσεις):
-8 ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
-2 ΤΕ Νοσηλευτών
-6 ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών
-9 ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών

Δήμος Μεσολογγίου (25 θέσεις):
-1 ΤΕ Λογιστών
-8 ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών
-2 ΔΕ Διοικητικού
-3 ΔΕ Οδηγών
-5 ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών
-1 ΠΕ Ιατρών
-1 ΠΕ Κοινωνιολόγων
-1 ΠΕ Ψυχολόγων
-3 ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας

Δήμος Ναυπακτίας (18 θέσεις):
-1 ΠΕ Ψυχολόγων
-1 ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού
-3 ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
-3 ΤΕ Νοσηλευτών
-3 ΔΕ Νοσηλευτών
-7 ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών

Δήμος Θέρμου (4 θέσεις):
-1 ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
-2 ΔΕ Νοσηλευτών
-1 ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών

Δήμος Αμφιλοχίας (12 θέσεις):
-1 ΠΕ Κοινωνιολόγων
-3 ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
-1 ΤΕ Νοσηλευτών
-2 ΔΕ Νοσηλευτών
-1 ΔΕ Οδηγών
-4 ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών

Δήμος Ξηρομέρου (13 θέσεις):
-3 ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών
-2 ΠΕ Οικονομικού
-1 ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού
-2 ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών – Κοινωνικής Εργασίας
-5 ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών

Δήμος Ακτίου-Βόνιτσας (16 θέσεις):
-1 ΠΕ Οικονομικού
-1 ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού
-6 ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών
-3 ΔΕ Οδηγών
-5 ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη:

[wonderplugin_pdf src=”http://agriniovoice.gr/wp-content/uploads/2020/05/prokirixi-voitheia-sto-spiti.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

Νόρα Καρατσικάκη - Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος