Πέμπτη, 20 Ιουνίου, 2024

Τα θέματα που θα “πέσουν” στο Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου τη Δευτέρα

Κοινοποίηση

Την Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2016 θα πραγματοποιηθεί η 14η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγρινίου στις 19.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων επί της οδού Αναστασιάδη 1, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Λήψη απόφασης περί τροποποίησης ή μη της συστατικής πράξης της Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου και επέκταση της χωρικής αρμοδιότητάς της στα όρια του νέου Καλλικρατικού Δήμου Αγρινίου.
  (Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παπαναστασίου).
 2. Αποδοχή χρηματοδότησης της πράξης: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΙΑΣ ΣΤΕΓΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (ΣΥΔ) – ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ “ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ” ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ» με Κωδικό ΟΠΣ 5001897 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».
  (Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παπαναστασίου).
 3. Έγκριση υποβολής πρότασης πράξης με τίτλο: «Έργα ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων περιοχής 2ης ΔΕ Νομού Αιτ/νιας» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 14.6ι.26-27.1  του  ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 14: «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020.
  (Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παπαναστασίου).
 4. Καθορισμός τελών ύδρευσης Δημοτικών Ενοτήτων (πλην Δ.Ε. Αγρινίου) του Δήμου Αγρινίου έτους 2017. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 318/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
  (Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Γκούντας).
 5. Καθορισμός όρων διακήρυξης για την αγορά ακινήτου για ΣΜΑ, ΣΜΑΥ και Πράσινο Σημείο. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 327/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
  (Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Γκούντας).
 6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αγρινίου έτους 2016.
  (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).
 7. Διαγραφή προστίμων και οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Δήμου Αγρινίου και διόρθωση χρηματικών καταλόγων.
  (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).
 8. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών.
  (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).
 9. Αποδοχή ή μη Πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Αγρινίου.
  (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).
 10. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού για την υλοποίηση της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αγρινίου» και Κωδ. ΟΠΣ 5001499 του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».
  (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).
 11. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αγρινίου στην υλοποίηση Επιστημονικής Εκδήλωσης με θέμα: «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας – Ενημέρωση Πληθυσμού, Πτώσεις στην Τρίτη Ηλικία».
  (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).
 12. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) του έργου: «Εκσυγχρονισμός αρδευτικού δικτύου Παραβόλας (επέκταση)».
  (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σκορδόπουλος).
 13. Γνωμοδότηση επί μεταβολών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2017 – 2018.
  (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).
Τμήμα Ειδήσεων
Τμήμα Ειδήσεωνhttps://agriniovoice.gr
Ειδησεογραφία με έμφαση στο Αγρίνιο και την Αιτωλοακαρνανία. Επικαιρότητα, Θέσεις Εργασίας, Παναιτωλικός, Μικρές Αγγελίες. Με την υποστήριξη της Εβδομαδιαίας Εφημερίδας της Αιτωλοακαρνανίας «Αναγγελία».
spot_img

Διαβάστε επίσης: