Τρίτη, 16 Ιουλίου, 2024

Σχέδιο για ανάδειξη και ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής της λίμνης Τριχωνίδας

Κοινοποίηση

Ο σκοπός του έργου – Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος μέσω υποβολής προσφοράς για την υλοποίηση του έργου «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την σύνταξη Στρατηγικού Σχεδίου για την ανάδειξη και ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής της λίμνης Τριχωνίδας» απευθύνει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με έγγραφο που αναρτήθηκε στις 19 Ιανουαρίου. Στόχος της πρόσκλησης είναι να προχωρήσουν οι διαδικασίες κατάρτισης Σχεδίου για την Λίμνη.

Ως κεντρικό ζήτημα αναδεικνύεται η δημιουργία νέων και επέκταση των υπαρχόντων δικτύων διαδρομών, πεζοπορίας και ποδηλατικών, με χαρακτήρα πολυθεματικό.

Το έργο έχει ως σκοπό να συμβάλλει στην αξιοποίηση της λίμνης και της ευρύτερης περιοχής. Αντικείμενό του είναι η διαμόρφωση ενός Στρατηγικού Σχεδίου που θα καταλήξει σ’ ένα Σχέδιο Δράσης για ανάδειξη και ανάπτυξη της περιοχής, μέσω της δημιουργίας νέων ευκαιριών αναψυχής και ήπιου τουρισμού, με ενίσχυση της δικτύωσης και προσβασιμότητας, σε συνδυασμό με το αξιόλογο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον.

Η εν λόγω υπηρεσία βρίσκεται σε σύμπνοια με τον περιφερειακό χωροταξικό σχεδιασμό. Προτείνεται δε να δοθεί έμφαση στην ποιοτική τουριστική αξιοποίηση της λίμνης Τριχωνίδας.

Στις γενικές κατευθύνσεις για τον τομέα του τουρισμού περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων:

 • η βελτίωση της προσπελασιμότητας και της προσβασιμότητας των τουριστικών περιοχών και των πόλων έλξης,
 • η δικτύωση του πρωτογενή τομέα με τις τουριστικές δραστηριότητες με την προώθηση των τοπικών προϊόντων στις ξενοδοχειακές μονάδες,
 • η προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος (π.χ. ανάδειξη ιστορικών μνημείων αρχαιολογικών χώρων, κ.λπ.), με την αναγνώριση και συνδυασμένη προβολή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κάθε περιοχής και ανάληψη δράσεων αναβάθμισης του δομημένου χώρου.

Σύμφωνα με το ίδιο Πλαίσιο, για την ορεινή και πεδινή περιοχή της ενδοχώρας των Λιμνών Αιτωλοακαρνανίας, οι κύριες μορφές τουρισμού που ανταποκρίνονται στα συγκριτικά πλεονεκτήματά της είναι: οικοτουρισμός, αγροτουρισμός, πολιτιστικός τουρισμός, θρησκευτικός – προσκυνηματικός τουρισμός, εναλλακτικές μορφές και δραστηριότητες ορεινού, λιμναίου και ποτάμιου τουρισμού.

Στις περιοχές αυτές προτείνονται επιπλέον οι παρακάτω ειδικότερες κατευθύνσεις:

 • Για την ανάδειξη οικιστικών συνόλων, οικισμών και αρχιτεκτονικών τοπικών χαρακτηριστικών να αξιοποιηθούν τα ιστορικά, αρχιτεκτονικά κ.α. στοιχεία του χώρου,
 • Κατά προτεραιότητα ένταξη των περιοχών αυτής της κατηγορίας σε ευρωπαϊκά ή διεθνή προγράμματα ενίσχυσης του εναλλακτικού τουρισμού, στήριξης της επιχειρηματικότητας μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, ενίσχυσης της απασχόλησης και της εισαγωγής νέων κλάδων παραγωγής,
 • Έμφαση στη δικτύωση των σημαντικών πόλων αρχαιολογικού ενδιαφέροντος των περιοχών αυτών,
 • Μέτρα και δράσεις ενίσχυσης και δικτύωσης συγκεκριμένων ειδικών μορφών τουρισμού που δεν έχουν αξιοποιηθεί σ’ αυτές τις περιοχές, όπως θεραπευτικός τουρισμός (στις ιαματικές πηγές), θρησκευτικός – προσκυνηματικός τουρισμός (σηματοδότηση θρησκευτικών διαδρομών κ.α.), αθλητικός τουρισμός και γήπεδα golf (σε πεδινές εκτάσεις της Αιτωλ/νίας, παραλίμνιες, παραποτάμιες), ποδηλατικός και πεζοπορικός τουρισμός.

Η ανάθεση της υπηρεσίας συμβούλου έχει ως αντικείμενο:

 • να παρουσιάσει την υφιστάμενη κατάσταση σε μια περιοχή πέριξ της λίμνης Τριχωνίδας και να αναδείξει προβλήματα και δυσλειτουργίες που αποτελούν τροχοπέδη στην περαιτέρω αξιοποίηση και ανάδειξή της προς την κατεύθυνση της ήπιας τουριστικής ανάπτυξης, της αναψυχής και της συνδεσιμότητας – προσβασιμότητας των αξιόλογων φυσικών, πολιτιστικών και λοιπών ανθρωπογενών στοιχείων
 • να διατυπώσει γενικές κατευθύνσεις ανάπτυξης και χωρικής οργάνωσης
 • να κατηγοριοποιήσει τις αναγκαίες δράσεις
 • να θέσει σε διαβούλευση το πλάνο ανάπτυξης της περιοχής και
 • να καταλήξει σε μία δέσμη παρεμβάσεων – έργων ως πρώτης προτεραιότητας, για τα οποία θα συνταχθούν τεχνικές περιγραφές, εκτιμώμενοι προϋπολογισμοί, θεσμικές διαδικασίες, χρονοπρογραμματισμός υλοποίησης κλπ.

Ακολουθήστε το agriniovoice.gr στο Google News.

Τμήμα Ειδήσεων
Τμήμα Ειδήσεωνhttps://agriniovoice.gr
Ειδησεογραφία με έμφαση στο Αγρίνιο και την Αιτωλοακαρνανία. Επικαιρότητα, Θέσεις Εργασίας, Παναιτωλικός, Μικρές Αγγελίες. Με την υποστήριξη της Εβδομαδιαίας Εφημερίδας της Αιτωλοακαρνανίας «Αναγγελία».
spot_img

Διαβάστε επίσης: