Σάββατο, 22 Ιουνίου, 2024

Στον Καραμανλή για το αρδευτικό της Μακρυνείας ο Λιβανός

Κοινοποίηση

Αίτημα για ένταξη του έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Συνάντηση με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμανλή είχε την Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος και Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας της Νέας Δημοκρατίας Σπήλιος Λιβανός για το Αρδευτικό ζήτημα της Μακρυνείας.

Ο κ. Λιβανός παρέδωσε στον Υπουργό αίτημα για ένταξη του έργου «Αναμόρφωση αρδευτικών δικτύων παραλίμνιων εκτάσεων λιμνών Λυσιμαχίας και Τριχωνίδας ζώνες 5-6 και 6Α» στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Επεσήμανε δε στον κ. Καραμανλή ότι το αρδευτικό αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα της περιοχής και η επίλυσή του αποτελεί προτεραιότητα για τους φορείς της περιοχής.

Ο Βουλευτής ενημέρωσε τον Υπουργό για τη συνάντηση που είχε την Κυριακή 2 Φεβρουαρίου στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αγρινίου στις Παπαδάτες Μακρυνείας με τους Ανδρέα Γκολφίνο, Πρόεδρο της ΤΚ Τριχωνίου, Σπύρο Γουργολίτσα, πρόεδρο της ΤΚ Κάτω Κερασόβου, Κωστή Παππά, Πρόεδρο της ΤΚ Ζευγαρακίου, Παναγιώτη Μακρυγιάννη, Πρόεδρο της ΤΚ Δαφνιά, Ανδρέα Γούλα, Πρόεδρο της ΤΚ Γαβαλού, Δημήτρη Βίβα, Πρόεδρο της ΤΚ Κάτω Μακρυνούς, Αναστάσιο Ζήση, Πρόεδρο της ΤΚ Καψοράχης, Γιώργο Αγγελή, Πρόεδρο της ΤΚ Ματαράγκα, Κώστα Θεοδωρόπουλο, Πρόεδρο της ΤΚ Γραμματικούς, Παναγιώτη Τούρκα, Πρόεδρο της ΤΚ Παπαδάτων, Βασίλη Γαλατσίδα, Πρόεδρο της ΤΚ Μακρυνούς, Κωνσταντίνο Αλεξανδρή, Πρόεδρο της ΤΚ Άκρας, Νίκο Σιάσο, πρόεδρο της ΤΚ Άνω Κερασόβου, Ανδρέα Λαγό, Πρόεδρο της ΤΚ Αγίου Ανδρέα, Χρήστο Αντωνόπουλο, Πρόεδρο της ΤΚ Κλεισορρευμάτων, Χρήστο Παστρωμά, Πρόεδρο ΤΚ Λυσιμαχίας, Βασίλειο Καρακώστα, Δημοτικό Σύμβουλο Αγρινίου και τον Πρόεδρο του Τ.Ο.Ε.Β. Μακρυνείας Δημήτριο Γαλανόπουλο.

Μετά τη συνάντηση εκδόθηκε σχετικό ψήφισμα, το οποίο παρέδωσε ο κ. Λιβανός στον Υπουργό και με το οποίο διακηρύχθηκε η μεγάλη σημασία υλοποίησης της αναβάθμισης του αρδευτικού συστήματος της περιοχής.

Το αίτημα του κ. Λιβανού

Προς τον κ. Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή

Αγαπητέ κ. Υπουργέ,Αίτημα για ένταξη έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Οι περιοχές των Τ.Κ. της Μακρυνείας, της Τ.Κ. Κλεισορρευμάτων και της Τ.Κ. Λυσιμαχίας αποτελούν έναν από τους πλέον εύφορους τόπους της Αιτωλοακαρνανίας, αφού εφάπτονται με τις λίμνες Τριχωνίδα και Λυσιμαχία. Εντούτοις, το αρδευτικό σύστημα της περιοχής, παρά το γεγονός ότι εξυπηρετεί χιλιάδες αγρότες, επαγγελματίες και μη, σε μια έκταση σχεδόν 43.535 στρεμμάτων αλλά και 7.414 κατοίκους, παραμένει απαρχαιωμένο. Συνέπεια της έλλειψης αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του συστήματος είναι να δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα στην βιωσιμότητα καλλιεργειών και στην τοπική οικονομία.

Το Υπουργείο Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης του αρμόδιου φορέα υλοποίησης Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, είχε εντάξει το έργο «Αναμόρφωση αρδευτικών δικτύων παραλίμνιων εκτάσεων λιμνών Λυσιμαχίας και Τριχωνίδας ζώνες 5-6 και 6Α» στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του έτους 2015 με κωδικό έργου 2015ΣΜ07200002 και προϋπολογισμό €1.200.000. Τόσο το έτος 2016 όσο και το 2017 το έργο παρέμενε ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων αλλά δεν προχωρούσε. Το 2018 και το 2019, υπήρξε απένταξη του έργου.

Το υποψήφιο προς ένταξη έργο στοχεύει στον εκσυγχρονισμό του αρδευτικού δικτύου των παραλίμνιων εκτάσεων Λιμνών Λυσιμαχίας και Τριχωνίδας (Ζώνες 5, 6 και 6A), ώστε αυτό να συνάδει με τις σημερινές ανάγκες και αντιλήψεις σχεδιασμού των έργων.

Ειδικότερα, η Ζώνη 5 καταλαμβάνει γεωργική έκταση 9.000 στρεμμάτων που σήμερα αρδεύεται από τη λίμνη Λυσιμαχία. Η Ζώνη 6 και 6A καταλαμβάνει γεωργική έκταση 34.535 στρεμμάτων που αρδεύεται από τη λίμνη Τριχωνίδα. Από αυτά, τα 24.800 στρ., της υποζώνης 6Α, βρίσκονται στην χαμηλή περιοχή και τα υπόλοιπα στην υψηλή ζώνη.

Στο σύνολο των εκτάσεων και όλων των ζωνών καλλιεργούνται αραβόσιτος, μηδική, κηπευτικά και ελιές διαφόρων ποικιλιών. Επίσης, σημαντική ανάπτυξη παρουσιάζει και ο κτηνοτροφικός τομέας.

Ο εκσυγχρονισμός συνίσταται στην ανακατασκευή του αρδευτικού δικτύου σε κλειστό δίκτυο υπό πίεση, τη βελτίωση του αγροτικού οδικού δικτύου, τη συντήρηση και συμπλήρωση αποχετευτικών – στραγγιστικών έργων και την εφαρμογή σχεδίου ανάπτυξης στην περιοχή με αναδιάρθρωση των καλλιεργειών.

Είναι γεγονός ότι κατά το παρελθόν οι συγκεκριμένες γεωργικές εκτάσεις καταλαμβάνονταν από εκτεταμένη καπνοκαλλιέργεια που αποτελούσε και την κύρια πηγή εισοδήματος των αγροτών της περιοχής. Μετά την παύση της όμως, δημιουργήθηκαν σοβαρότατα προβλήματα αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών που οφείλονται, κατά ένα μέρος και στην ύπαρξη ενός πεπαλαιωμένου, ενεργοβόρου και οικονομικά ασύμφορου αρδευτικού δικτύου που εφαρμόζει άρδευση με κατάκλιση.

Στόχος της μελέτης είναι ο σχεδιασμός ενός σύγχρονου αρδευτικού δικτύου, βασικά στοιχεία του οποίου θα είναι η εφαρμογή μεθόδου τεχνητής βροχής και η μεταφορά νερού με υπόγειο σύστημα κλειστών αγωγών, που θα καλύπτει τις νέες απαιτήσεις των καλλιεργειών, ενώ παράλληλα θα επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση νερού και ενέργειας.

Επιπρόσθετα, επειδή οι λίμνες Τριχωνίδα και Λυσιμαχία αποτελούν μέρος ενός ευαίσθητου οικοσυστήματος, διασφαλίζεται η προστασία τους, αναφορικά με τη χρήση του νερού για άρδευση, αφού το βασικό κριτήριο για τη μελέτη και κατασκευή του έργου αποτελεί η μέγιστη δυνατή οικονομία νερού. Επειδή, στην υψηλή ζώνη των ζωνών 6 και 6Α και στο σύνολο της ζώνης 5 κυριαρχεί η ελαιοκαλλιέργεια, η οποία δεν είναι ιδιαίτερα απαιτητική σε νερό άρδευσης, ενώ στην χαμηλή υπάρχουν καλλιέργειες μηδικής, αραβοσίτου και κηπευτικών, οι οποίες χρειάζονται άρδευση για την μεγιστοποίηση των αποδόσεων, μπορούμε να διαχωρίσουμε δύο φάσεις μελέτης και κατασκευής των έργων.

Στην Α φάση περιλαμβάνεται η χαμηλή περιοχή των ζωνών 6 και 6A, έκτασης 24.800 στρ. και στην Β φάση η υψηλή περιοχή των ζωνών 6 και 6 έκτασης 9.735 στρ. και το σύνολο της ζώνης 5 έκτασης 9.000 στρ. Με βάση τη γενική διάταξη της εγκεκριμένης προμελέτης και λόγω της μορφολογίας των ζωνών, η προεκτιμώμενη Αμοιβή για την σύνταξη της Οριστικής Μελέτης, σε 900.000,00€. Και για την Β φάση η Αμοιβή για την σύνταξη της Οριστικής Μελέτης, σε 1.100.000,00€. Η επανένταξη όμως του ανωτέρω αναπτυξιακού έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και η δρομολόγηση των διαδικασιών ώστε να υλοποιηθεί είναι ζήτημα επιβίωσης για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους των εν λόγω περιοχών, αλλά και για τους απλούς κατοίκους.

Αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα της περιοχής και η επίλυση του πρέπει και είναι προτεραιότητα του συνόλου των φορέων της περιοχής μας. Οι αρμόδιοι φορείς της περιοχής έχουν προβεί στην έκδοση σχετικού ψηφίσματος, (Συν/νο 1) με το οποίο καλούν στην άμεση ένταξη του έργου στο ΠΔΕ και την ανάληψη όλων των αναγκαίων ενεργειών για την υλοποίηση του.
 
Συντασσόμενος και προσυπογράφοντας το σχετικό ψήφισμα, κρίνω πώς η ένταξη στο ΠΔΕ και η υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου, θα δώσει ισχυρή αναπτυξιακή ώθηση στη περιοχή, ενισχύοντας την πρωτογενή παραγωγή. Σας καλώ λοιπόν για την ανάληψη των σχετικών ενεργειών για την ένταξη του εν λόγω έργου στο ΠΔΕ και τη χρηματοδότηση του από το Υπουργείο Οικονομικών και την άμεση υλοποίηση αυτού.  Παραμένω στη διάθεση σας.

Με εκτίμηση.
Σπήλιος Λιβανός
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΝΔ
Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας

Το ψήφισμα

Η Μακρυνεία, τα Κλεισορρεύματα και η Λυσιμαχία, αποτελούν έναν από τους πλέον εύφορους τόπους της Αιτωλοακαρνανίας, αφού συνορεύουν με τις λίμνες Τριχωνίδα και Λυσιμαχία. Εντούτοις, το εγγειοβελτιωτικό και αρδευτικό σύστημα της περιοχής, παρά το γεγονός ότι εξυπηρετεί χιλιάδες αγρότες, επαγγελματίες και μη, σε μια έκταση 35.000 στρεμμάτων αλλά και 7.414 κατοίκους, παραμένει απαρχαιωμένο.

Συνέπεια της έλλειψης αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του συστήματος είναι να δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα στους αγρότες.

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ως αρμόδιος φορέας, το 2015 ενσωμάτωσε το έργο «Αναμόρφωση αρδευτικών δικτύων παραλίμνιων εκτάσεων λιμνών Λυσιμαχίας και Τριχωνίδας ζώνες 5-6 και 6Α» στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του έτους 2015, με κωδικό αριθμού έργου κωδικό 2015/ΣΜ07200002 και με πίστωση €1.200.000. Το 2016 και το 2017, παρόλο που το έργο έμεινε ενταγμένο στο ΠΔΕ, δεν υλοποιήθηκε.

Το 2018 όμως και το 2019 υπήρξε απένταξη του έργου για λόγους που δεν γνωστοποιήθηκαν. Η ένταξη όμως του ανωτέρω έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και η δρομολόγηση των διαδικασιών ώστε να υλοποιηθεί είναι ζήτημα επιβίωσης για τους αγρότες της Μακρυνείας.

Αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα της περιοχής και η επίλυση του πρέπει να είναι προτεραιότητα του συνόλου των φορέων της περιοχής μας. Καλούμε λοιπόν το σύνολο των πολιτών και αγροτών της Αιτωλοκαρνανίας, όπως υπογράψουν το παρόν ψήφισμα και στοιχηθούν μαζί μας στο δίκαιο αίτημα μας.

Παπαδάτες Μακρυνείας, 02.02.2020

 Οι υπογράφοντες το παρόν ψήφισμα

Ανδρέας Γκολφίνος , Πρόεδρος της ΤΚ Τριχωνίου
Σπύρος Γουργολίτσας, Πρόεδρος της ΤΚ Κάτω Κερασόβου
Κωστής Παππάς, Πρόεδρος της ΤΚ Ζευγαρακίου
Παναγιώτης Μακρυγιάννης, Πρόεδρος της ΤΚ Δαφνιά
Ανδρέας Γούλας, Πρόεδρος της ΤΚ Γαβαλού
Δημήτρης Βίβας, Πρόεδρος της ΤΚ Κάτω Μακρυνούς
Αναστάσιος Ζήσης, Πρόεδρος της ΤΚ Καψοράχης
Γιώργος Αγγελής, Πρόεδρος της ΤΚ Ματαράγκα
Κώστας Θεοδωρόπουλος, Πρόεδρος της ΤΚ Γραμματικούς
Παναγιώτης Τούρκας, Πρόεδρος της ΤΚ Παπαδάτων,
Βασίλης Γαλατσίδας, Πρόεδρος της ΤΚ Μακρυνούς,
Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, Πρόεδρος της ΤΚ Άκρας
Νίκος Σιάσος, Πρόεδρος της ΤΚ Άνω Κερασόβου
Στάθης Λαγός, Πρόεδρος της ΤΚ Αγίου Ανδρέα
Χρήστος Αντωνόπουλος, Πρόεδρος της ΤΚ Κλεισορρευμάτων
Βασίλειος Καρακώστας, Δημοτικός Σύμβουλος Αγρινίου
Χρήστος Παστρωμάς, Πρόεδρος ΤΚ Λυσιμαχίας
Δημήτριος Γαλανόπουλος, Πρόεδρος του Τ.Ο.Ε.Β. Μακρυνείας

Τμήμα Ειδήσεων
Τμήμα Ειδήσεωνhttps://agriniovoice.gr
Ειδησεογραφία με έμφαση στο Αγρίνιο και την Αιτωλοακαρνανία. Επικαιρότητα, Θέσεις Εργασίας, Παναιτωλικός, Μικρές Αγγελίες. Με την υποστήριξη της Εβδομαδιαίας Εφημερίδας της Αιτωλοακαρνανίας «Αναγγελία».
spot_img

Διαβάστε επίσης: