Πέμπτη, 13 Ιουνίου, 2024

Συζητήθηκαν στο Περιφερειακό Συμβούλιο οι ΟΧΕ και η ΒΑΑ

Κοινοποίηση

«Πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να επιτύχουμε την τοπική ανάπτυξη και να αναδείξουμε ένα άλλο όραμα για την περιοχή μας», υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας, εισηγούμενος στο Περιφερειακό Συμβούλιο ,-που συνεδρίασε σήμερα- το θέμα των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) και της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ).

Στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Ελλάδας 2014-2020 θα αντληθούν, για τις δύο δράσεις περισσότερα από 110 εκατ. ευρώ, που αφορούν δράσεις για καταπολέμηση της φτώχειας και αναπτυξιακά έργα.

Όπως μάλιστα σημείωσε ο Απόστολος Κατσιφάρας «δουλέψαμε σκληρά για να επιτύχουμε τον στόχο. Γιατί την θεωρούμε κορυφαία πολιτική πράξη της στρατηγική μας , που συμπυκνώνει το αναπτυξιακό όραμά μας».

Από την πλευρά της η προϊσταμένη της Διαχειριστικής Αρχής Άλκηστις Σταθόπουλου ανάλυσε το πρόγραμμα και τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί από τους ενδιαφερόμενους Δήμους.

H Ολοκληρωμένη Προσέγγιση στη Χωρική Ανάπτυξη επικεντρώνεται σε περιοχές που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα έντονες οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές, δημογραφικές και φυσικές προκλήσεις.

Με βάση το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας 2014-2020 και τα αποτελέσματα μελετών προσδιορίστηκαν τα αστικά κέντρα και οι περιοχές όπου θα εφαρμοστούν οι ΒΑΑ και ΟΧΕ αντίστοιχα:

Αστικά κέντρα Πατρών και Αγρινίου (πόλεις με πληθυσμό άνω των 70.000 κατοίκων όπως προσδιορίζεται στο ΕΠ)
Κατάκολο– Αρχαία Ολυμπία (προσδιορίζεται στο ΕΠ) και
Μεσολόγγι–Αιτωλικό (τεκμηριώνεται από τη σχετική μελέτη).

Η προετοιμασία, εξειδίκευση και σύνταξη των στρατηγικών σχεδίων των ΟΧΕ και ΒΑΑ έγινε με βάση μελέτες της ΕΥΔ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ημερίδες στις περιοχές ενδιαφέροντος και διαβουλεύσεις όπου οι φορείς των περιοχών αλλά και απλοί πολίτες είχαν την δυνατότητα να καταθέτουν τις προτάσεις τους.

Παράλληλα η ΕΥΔΕΠ/ΠΔΕ συνέταξε τον οδηγό υποβολής και αξιολόγησης των στρατηγικών σχεδίων και εξέδωσε τις σχετικές προσκλήσεις προς τις Αστικές Αρχές και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την υποβολή τους.

Η Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας 2014 – 2020

Αρμόδιες αρχές για την σύνταξη και υποβολή της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) είναι οι Αστικές Αρχές Πατρών και Αγρινίου.

Τα στρατηγικά σχέδια των δύο Δήμων εγκρίθηκαν στις 27-01-2017 από την ΕΥΔΕΠ/ΠΔΕ. Ακολούθησε η έγκριση από την Επιτροπή Παρακολούθησης της εξειδίκευσης και των κριτηρίων επιλογής των δράσεων (οι οποίες περιλαμβάνονται στα στρατηγικά σχέδια). Παράλληλα ορίστηκαν οι αστικές αρχές Πάτρας και Αγρινίου ως Ενδιάμεσοι Φορείς του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτικής Ελλάδας 2014 – 2020» για το στάδιο Β1 της αξιολόγησης των δράσεων που περιλαμβάνονται στις Στρατηγικές ΒΑΑ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός που διατίθεται στις ΒΑΑ ανέρχεται στα 58.500.000,00 € για ΕΤΠΑ και 1.400.000,00 € για ΕΚΤ.

Ειδικότερα:

Το όραμα του Δήμου Αγρινίου αναδεικνύει το Αγρίνιο ως «Πράσινη», «Έξυπνη» και «Βιώσιμη» πόλη.

Για την επίτευξη αυτού το οράματος το Πρόγραμμα Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Αγρινίου εστιάζει σε δύο Γενικούς Στόχους:

-Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη και εξοπλισμός της πόλης
-Κοινωνική και Οικονομική Ανάπτυξη – Κοινωνική Συνοχή

Και περιλαμβάνει δράσεις για τη δημιουργία «πράσινου» δακτυλίου περιμετρικά της πόλης και την αστική ανάπλαση και περιβαλλοντική αναβάθμιση της κεντρικής περιοχής της και τη λειτουργία της.

Το όραμα του Δήμου Πατρέων συνοπτικά διαμορφώνεται ως εξής:

«Πόλη που αγωνίζεται και καταπολεμά την ανεργία, την φτώχεια, την έλλειψη σύγχρονων υποδομών ιδιαίτερα σε υποβαθμισμένες συνοικίες της.
Πόλη που αποκαθιστά την ιστορική της φυσιογνωμία και ταυτότητα, την επαφή της με την θάλασσα.
Πόλη που επιδιώκει την αξιοποίηση του τεχνικού, επιστημονικού και όλου του ανθρώπινου δυναμικού της.
Οι κατευθυντήριες αρχές του Δήμου Πατρέων, στις οποίες θα βασιστεί, για την επίτευξη του οράματός του είναι οι ακόλουθες:

-Η δημιουργία νέων έργων και δομών που εξυπηρετούν τις ανάγκες των λαϊκών στρωμάτων και αναβαθμίζουν την κοινωνική και οικονομική ζωή της πόλης.
-Η ανάδειξη του κοινωνικού – πολιτιστικού ρόλου του Δήμου.
-Η βιώσιμη ανάπτυξη, η προστασία του περιβάλλοντος και η διαμόρφωση οικολογικής συνείδησης.
-Η προώθηση δράσεων «έξυπνης πόλης» για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των δημοτών.
-Η βελτίωση της ποιότητας της τοπικής διοίκησης, η αξιοποίηση των ΤΠΕ και η ενεργή συμμετοχή του δημότη σε οργανωμένες διαδικασίες διεκδίκησης.

Στις 25-05-2017, η ΕΥΔΕΠ/ΠΔΕ προχώρησε στην έκδοση πρόσκλησης για την ένταξη των πράξεων των Στρατηγικών ΒΑΑ στο Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020». Στα πλαίσια της παραπάνω πρόσκλησης ο Δήμος Αγρινίου έχει υποβάλει την πρώτη αίτηση χρηματοδότησης για την πράξη της ΒΑΑ: «Λειτουργική αναβάθμιση επιχειρηματικού κέντρου στη νοτιοανατολική είσοδο της πόλης» με Π/Υ 4.800.00 €. Η πρόταση βρίσκεται σε αξιολόγηση και η ένταξη αναμένεται να πραγματοποιηθεί έως 30-09-2017.

Παράλληλα αξιοποιώντας την Τεχνική Βοήθεια του Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας έχουν ενταχθεί 4 πράξεις που αφορούν την τεχνική υποστήριξη και τη δημοσιότητα των ΒΑΑ Πατρών και Αγρινίου αντίστοιχα.

Η Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση σε υπο-περιφερειακές περιοχές στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας 2014 – 2020

Αρμόδιες αρχές για την σύνταξη και υποβολή των ΟΧΕ ορίστηκαν οι Περιφερειακές Ενότητες Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας, καθώς επίσης συντάχθηκαν σύμφωνα συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και των Δήμων των περιοχών Μεσολογγίου, Πύργου και Αρχαίας Ολυμπίας.

Τα στρατηγικά σχέδια των δύο περιοχών εγκρίθηκαν στις 21-12-2016 από την ΕΥΔΕΠ/ΠΔΕ. Ακολούθησε η έγκριση από την Επιτροπή Παρακολούθησης της εξειδίκευσης και των κριτηρίων επιλογής των δράσεων (οι οποίες περιλαμβάνονται στα στρατηγικά σχέδια).

Ο συνολικός προϋπολογισμός που διατίθεται για τις ΟΧΕ ανέρχεται στα 49.800.000,00 € για ΕΤΠΑ και 1.400.000,00 € για ΕΚΤ.

Συνοπτικά:

Το όραμα της στρατηγικής ολοκληρωμένης χωρικής επένδυσης στην περιοχή του συμπλέγματος λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου – Αιτωλικού, διατυπώνεται ως εξής:
«Η καθιέρωση ενός νέου οικο-αναπτυξιακού και χωροταξικού προτύπου βασισμένου στο ενδογενές ανθρώπινο, φυσικό και πολιτιστικό κεφάλαιο της περιοχής της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου, αναγνωρίζοντας τη θεμελιώδη συμβολή του υδάτινου στοιχείου στην ταυτότητα και οικονομία της περιοχής»

Πιο συγκεκριμένα, τα έργα της στρατηγικής αφορούν:

-Το αστικό κέντρο του Μεσολογγίου, τη Λιμνοθάλασσα, το Αιτωλικό
-Την Τουρλίδα, το Επιχειρηματικό και Ιστορικό Κέντρο, το Βυρώνειο Πάρκο
-Το υδάτινο στοιχείο, οι περιμετρικές και κάθετοι δρόμοι προς το παραλίμνιο μέτωπο
-Τις Πολιτιστικές, Ποδηλατικές, Οικοτουριστικές, Ιστορικές, διαδρομές

Το όραμα της στρατηγικής ολοκληρωμένης χωρικής επένδυσης στην ευρύτερη περιοχή της Κατακόλου – Αρχαίας Ολυμπίας μπορεί να διατυπωθεί ως εξής:
«Η παραγωγική ανασυγκρότηση της ευρύτερης περιοχής της Αρχαίας Ολυμπίας μέσω της ανάδειξης της παγκόσμιας ταυτότητάς της, με γνώμονα τον άνθρωπο και το περιβάλλον».

Με βάση τα παραπάνω οι πράξεις αφορούν:

-Το λιμάνι του Κατακόλου, οι σταθμοί του τρένου το εμπορικό και ιστορικό κέντρο του Πύργου και της Αρχαίας Ολυμπίας
-Την σιδηροδρομική γραμμή Κατάκολο – Αρχαία Ολυμπία την ιστορία της Αρχαίας Ολυμπίας
-Τις Πολιτιστικές, Ποδηλατικές, Οικοτουριστικές και Ιστορικές διαδρομές της ευρύτερης περιοχής

Στον θετικό χαρακτήρα των αναπτυξιακών προοπτικών των συγκεκριμένων δράσεων συμφώνησαν εκπρόσωποι παρατάξεων του Περιφερειακού Συμβουλίου , ωστόσο , στάθηκαν στην ανάγκη να δείξουν εγρήγορση και οι τοπικές αυτοδιοικήσεις.

Τμήμα Ειδήσεων
Τμήμα Ειδήσεωνhttps://agriniovoice.gr
Ειδησεογραφία με έμφαση στο Αγρίνιο και την Αιτωλοακαρνανία. Επικαιρότητα, Θέσεις Εργασίας, Παναιτωλικός, Μικρές Αγγελίες. Με την υποστήριξη της Εβδομαδιαίας Εφημερίδας της Αιτωλοακαρνανίας «Αναγγελία».
spot_img

Διαβάστε επίσης: