Συντάξεις: Αναγνώριση μέχρι 150 ημερών ασφάλισης στους άνω των 67 ετών – Οι δικαιούχοι

Η διαδικασία πρέπει να γίνει κατά την υποβολή της αίτησης για την αναγνώριση

Η θεμελίωση δικαιώματος πλήρους σύνταξης για χιλιάδες ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ, που δεν έχουν καταφέρει να συμπληρώσουν 15ετή ασφάλιση, είναι πλέον δυνατή με την εξαγορά των απαιτούμενων ετών ασφάλισης. Ασφαλισμένοι σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης που εντάχθηκαν στον e-ΕΦΚΑ και συμπλήρωσαν το 67ο έτος της ηλικίας τους μέχρι 31/12/2022, μπορούν να αναγνωρίσουν μέχρι 150 ημέρες ασφάλισης, προκειμένου να θεμελιώσουν δικαίωμα πλήρους σύνταξης λόγω γήρατος.

Η αναγνώριση γίνεται με εφάπαξ καταβολή από τον ασφαλισμένο των εισφορών εργοδότη και ασφαλισμένου που αντιστοιχούν στον αναγνωριζόμενο χρόνο ασφάλισης. Η διαδικασία πρέπει να γίνει κατά την υποβολή της αίτησης για την αναγνώριση, λαμβάνοντας υπ’ όψιν το ισχύον ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη.

Δικαιούχοι είναι οι ασφαλισμένοι σε πρώην φορείς κοινωνικής ασφάλισης που εντάχθηκαν στον e-ΕΦΚΑ, καθώς και όσοι απασχολούνται στον δημόσιο τομέα, με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, οι οποίοι:

  • Έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους μέχρι 31/12/2022.
  • Έχουν πραγματοποιήσει συνολικά από 4.350 έως 4.499 ημέρες πραγματικής ασφάλισης, αθροιστικά σε έναν ή περισσότερους πρώην φορείς που εντάχθηκαν στον e-ΕΦΚΑ.
  • Έχουν διακόψει οριστικά την απασχόλησή τους και την πραγματική ή προαιρετική ασφάλιση.
  • Δεν έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης.
  • Δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από οποιονδήποτε φορέα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
  • Δεν δικαιούνται σύνταξη από οποιαδήποτε αιτία, σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις των φορέων που εντάχθηκαν στον e-ΕΦΚΑ, ή με διατάξεις που εφαρμόζονται στο Δημόσιο ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή από ασφαλιστικούς φορείς του εξωτερικού.
  • Δεν έχουν αναγνωρίσει πάνω από 5 έτη πλασματικού χρόνου ασφάλισης.

Ακολουθήστε το agriniovoice.gr στο Google News.

Νόρα Καρατσικάκη - Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος