Συνεχίζονται οι αιτήσεις στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Αγρινίου

Τα τμήματα που μπορούν να δημιουργηθούν

Τη λειτουργία του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) συνεχίζουν από κοινού ο Δήμος Αγρινίου, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της ΓΓ Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης. Στο ΚΔΒΜ θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση» (ΟΠΣ 5002212).

Στο ΚΔΒΜ του Δήμου Αγρινίου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

Τα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου του ενδιαφερόμενου.

Ειδικά για τα διά ζώσης προγράμματα απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού εμβολιασμού COVID-19 ή βεβαίωσης νόσησης σε ισχύ ή βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (rapid test ή PCR) έως και 48 ωρών πριν από κάθε συνάντηση.

Αιτήσεις

Αιτήσεις ηλεκτρονικά στο email [email protected], συμπληρώνοντας προσεκτικά, με πληρότητα και ευκρίνεια, ΟΛΑ τα προσωπικά στοιχεία. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο (Λ. Μαβίλη – Πρώην Σταθμός Τραίνου). Τηλέφωνο: 2641360685 (Υπεύθυνος Τούρκας Παναγιώτης).

Μετά την κατάρτιση των οριστικών πινάκων των συμμετεχόντων από το ΚΔΒΜ του Υπουργείου Παιδείας, θα ενημερωθούν όσοι έχουν επιλεγεί με e-mail.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Ακολουθήστε το agriniovoice.gr στο Google News.

Ενεργειακό Νόρα Καρατσικάκη - Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος