Ορίστηκαν οι Αντιδήμαρχοι στον Δήμο Αγρινίου

Με απόφαση Παπαναστασίου

Ορίστηκαν, με απόφαση του Δημάρχου Αγρινίου Γιώργου Παπαναστασίου, οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Αγρινίου. Σύμφωνα με την απόφαση, η θητεία τους θα ισχύσει μέχρι και την λήξη της δημοτικής περιόδου.

Οι Αντιδήμαρχοι και οι τομείς ευθύνης:

 1. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
  Το σύνολο των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας.
 2. ΦΩΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
  Το σύνολο των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
 3. ΣΚΟΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  Α) Το σύνολο των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής
  Β) Το σύνολο των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας Δόμησης και Πολεοδομικού Σχεδιασμού.
  Γ) Το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Συγκοινωνιών Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
  Δ) Θα συνεπικουρεί τον Δήμαρχο σε θέματα Πολιτικής Προστασίας.
 4. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
  Το σύνολο των αρμοδιοτήτων σε θέματα Πολιτισμού της Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
 5. ΚΟΛΟΒΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, χωρίς αντιμισθία
  Το σύνολο των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου.
 6. ΖΑΡΚΑΒΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
  Α) Τις αρμοδιότητες σε θέματα Αθλητισμού της Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
  Β) Το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Παιδείας , της Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού καθώς και τα θέματα Νέας Γενιάς.
 7. ΓΡΙΒΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
  Α) Το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Αυτεπιστασίας και Συντηρήσεων Έργων και Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
  Β) Το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
  Γ) Το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
 8. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
  Α)Το σύνολο των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.
  Β) Το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
 9. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ , χωρίς αντιμισθία
  Α) Το σύνολο των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης ΚΕΠ
  Β) Το σύνολο των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας.
 10. ΖΩΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
  Το σύνολο των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών
 11. ΜΑΡΝΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
  Α) Το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων.
  Β) Το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής.
 12. ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, χωρίς αντιμισθία
  Α)Το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Βιβλιοθήκων και Αρχείων της Διεύθυνσης Παιδείας , Πολιτισμού και Αθλητισμού
  Β) Το σύνολο των αρμοδιοτήτων της Δια Βίου Μάθηση.

Αν ο Αντιδήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο ίδιος ο Δήμαρχος.

Για λόγους ενιαίας άσκησης της Δημοτικής Πολιτικής οι Αντιδήμαρχοι για όλα τα θέματα της αρμοδιότητάς τους θα συνεργάζονται με το Δήμαρχο, που έχει τη γενική εποπτεία των δραστηριοτήτων της Δημοτικής αρχής. Οι Αντιδήμαρχοι έχουν τη διοικητική ευθύνη των υπηρεσιών της αρμοδιότητάς τους.

Σε περίπτωση απουσίας του Δημάρχου η αναπλήρωσή του θα γίνεται ως εξής:

 • Αναπληρωτής Δημάρχου ο Αντιδήμαρχος Κωνσταντίνος Καλαντζής και σε περίπτωση απουσίας του η αναπλήρωση θα γίνεται με την αναγραφόμενη σειρά στην παρούσα απόφαση.
 • Υπεύθυνη για την τέλεση πολιτικών γάμων ορίζεται η Αντιδήμαρχος Μαρία Παπαγεωργίου και σε περίπτωση απουσίας, η αναπλήρωση θα γίνεται με την αναγραφόμενη σειρά στην παρούσα απόφαση.
 • Εντεταλμένος Σύμβουλος – Βοηθός Δημάρχου σε θέματα δημοσίων Σχέσεων και Τουρισμού, ορίζεται ο Δημοτικός Σύμβουλος Σπυρίδων Φλώρος.

Ακολουθήστε το agriniovoice.gr στο Google News.

Νόρα Καρατσικάκη - Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος