Νέες ράμπες ΑμεΑ και πεζοδρόμια σε οδούς του Αγρινίου

Δημοπρατείται στις 23 Μαρτίου το έργο

Την κατασκευή νέων ραμπών για τη βελτίωση της προσβασιμότητας των ατόμων με κινητικά προβλήματα και την ανακατασκευή – συντήρηση πεζοδρομίων σε διάφορους δρόμους προωθεί ο Δήμος Αγρινίου. Το έργο, προϋπολογισμού 1.500.000 ευρώ, «Ανακατασκευές πεζοδρομίων –διαμορφώσεις ραμπών ΑμεΑ οδών Δήμου Αγρινίου» απ’ το Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014 – 2020», δημοπρατείται στις 23-03-2021.

Οι παρεμβάσεις θα γίνουν τοπικά σε σημεία όπου υπάρχουν φθορές και αφορούν εργασίες κατασκευής, αποκατάστασης και συντήρησης πεζοδρομίων. Στο πλαίσιο των εργασιών θ’ αποκατασταθούν κατεστραμμένα κρασπεδόρειθρα, θ’ αφαιρεθούν κορμοί κομμένων δένδρων (και των ριζών τους), θα διαμορφωθούν δίοδοι πρόσβασης ΑΜΕΑ σε σημεία όπου απαιτείται.

Ο Δήμαρχος Γιώργος Παπαναστασίου είπε σχετικά: «Κατασκευάζουμε νέα πεζοδρόμια και ενδυναμώνουμε το αίσθημα ασφάλειας των πεζών. Συνεχίζουμε, σύμφωνα με τον σχεδιασμό μας, τα έργα κατασκευής των πεζοδρομίων ώστε να διευκολυνθεί η διέλευση των πολιτών και να βελτιωθούν αισθητικά και λειτουργικά οι κοινόχρηστοι χώροι. Αναβαθμίζουμε τον δήμο μας, βελτιώνουμε το δίκτυο κίνησης των πεζών με πρόνοια και ευαισθησία για τα άτομαμε κινητικά προβλήματα».

Ενεργειακό Νόρα Καρατσικάκη - Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος