Κοινωφελής Εργασία: Έρχονται 25.000 προσλήψεις στους Δήμους – Πότε βγαίνει η προκήρυξη

Οι δικαιούχοι – Ποιοι «κόβονται» από τις αιτήσεις

Το 2022 θα γίνουν οι 25.000 προσλήψεις στους Δήμους μέσω του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ. Αυτό ειπώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, την Τετάρτη 3 Νοεμβρίου, μετά από σχετική ενημέρωση από το Υπουργείο Εργασίας και τον ΟΑΕΔ. Η προκήρυξη αναμένεται να εκδοθεί μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου, ενώ άμεσα θα ξεκινήσει και η υποβολή των αιτήσεων (εντός του Νοεμβρίου) από τους ενδιαφερόμενους ανέργους.

Σύμφωνα με την Ημερησία, οι προσλήψεις θα γίνουν λίγο πριν ή λίγο μετά τα Χριστούγεννα, αν βέβαια όλα κυλήσουν ομαλά με την διαδικασία των προσωρινών πινάκων, των ενστάσεων που θα ακολουθήσουν και των οριστικών πινάκων. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται με τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet ή τους κωδικούς πρόσβασης πιστοποιημένων χρηστών ΟΑΕΔ, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου gov.gr.

Θέσεις εκτός των Δήμων, θα υπάρξουν στις Περιφέρειες αλλά και σε άλλους Δημόσιους φορείς.

Ποιοι «κόβονται» από τις αιτήσεις

Αιτήσεις δε μπορούν να κάνουν ωφελούμενοι των προηγούμενων αντίστοιχων προγραμμάτων. Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση, δηλαδή, δεν έχουν οι ωφελούμενοι που συμμετείχαν στις προηγούμενες προκηρύξεις με αριθ. 4/2018, 8/2018, 10/2018, 3/2019 και 4/2020 Δημόσιες Προσκλήσεις του ΟΑΕΔ. Ο νέος κύκλος θα αφορά περίπου 25.000 ωφελούμενους και θα προσφέρει εργασία οκτάμηνης διάρκειας, ενώ ο μισθός θα είναι 551 ευρώ (καθαρά).

Οι δικαιούχοι

Το νέο προσωπικό θα προσληφθεί μέσω κριτηρίων του ΑΣΕΠ, ενώ δικαιούχοι είναι μόνο εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού που ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

 • εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι
 • εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
 • εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς
 • εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
 • άνεργοι πτυχιούχοι πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα
 • εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά τους προσόντα
 • εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών
 • εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ
 • εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, δικαιούχοι του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ).

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τοποθέτηση σε συγκεκριμένη θέση απασχόλησης για 8 μήνες σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ) συναφείς φορείς και Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων. Περιλαμβάνει επίσης πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης έως 150 ώρες, ανάλογα με το θεματικό αντικείμενο που θα επιλέγει ο ωφελούμενος, το οποίο θα οδηγεί στην πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θ’ αποκτηθούν.

Οι θέσεις που θα προκηρυχθούν αντιστοιχούν σε εκατοντάδες ειδικότητες Υποχρεωτικής, Δευτεροβάθμιας, Τεχνολογικής και Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, όπως διοικητικού και οικονομικού προσωπικού, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, νοσηλευτών, δασκάλων, νηπιαγωγών, βρεφονηπιοκόμων, ηλεκτρολόγων, υδραυλικών, βοηθητικού προσωπικού καθαριότητας, βοηθητικού προσωπικού φύλαξης, οικοδόμων, οδηγών και γενικών καθηκόντων.

Μοριοδότηση

Οι ωφελούμενοι θα καταταχθούν σε Πίνακες κατά κλάδο και ειδικότητα με βάση και τα μόρια που λάβουν. Συγκεκριμένα

 • α) χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελούμενου, με ανώτατο όριο τους εξήντα (60) μήνες: 1 μόριο ανά πλήρη μήνα, το οποίο διπλασιάζεται για τους ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών,
 • β) χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/ης συζύγου των ανέργων της ανωτέρω κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους εξήντα μήνες (60): 1 μόριο ανά πλήρη μήνα,
 • γ) αναπηρία ωφελούμενου σε ποσοστό 50% και άνω: 15 μόρια,
 • δ) ετήσιο εισόδημα του φορολογικού έτους 2020, ατομικό ή οικογενειακό, ως εξής:
  Α) Ατομικό 0 – 3.500 ευρώ: 30 μόρια
  Β) Οικογενειακό 0 – 7.000 ευρώ: 30 μόρια
  Α) Ατομικό 3.501 – 5.000 ευρώ: 25 μόρια
  Β) Οικογενειακό 7.001 – 10.000 ευρώ: 25 μόρια
  Α) Ατομικό 5.001 – 8.000 ευρώ: 20 μόρια
  Β) Οικογενειακό 10.001 – 16.000 ευρώ: 20 μόρια
  Α) Ατομικό 8.001 – 12.000 ευρώ: 10 μόρια
  Β) Οικογενειακό 16.001 – 26.000 ευρώ: 10 μόρια
  Α) Ατομικό άνω των 12.000 ευρώ: 0 μόρια
  Β) Οικογενειακό άνω των 26.000 ευρώ: 0 μόρια
 • ε) ηλικία
  18 έως 29 ετών: 15 μόρια
  30 έως 44 ετών: 25 μόρια
  45 έως 54 ετών: 35 μόρια
  55 ετών και άνω: 45 μόρια
 • στ) αριθμός ανηλίκων τέκνων: 10 μόρια για κάθε ανήλικο τέκνο,
 • ζ) γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑΜΕΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω: 10 μόρια, ανεξαρτήτως συνολικού αριθμού τέκνων,
 • η) δικαιούχοι του Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης: 40 μόρια και
 • θ) ωφελούμενοι που δεν είχαν τοποθετηθεί σε ολοκληρωμένες ή υπό υλοποίηση δράσεις «προώθησης της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα» της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020: 20 μόρια.

Ακολουθήστε το agriniovoice.gr στο Google News.

Ενεργειακό Νόρα Καρατσικάκη - Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος