Ανακοινώθηκε η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στους αγρότες

Ποιους αφορά η ρύθμιση – Κοινές δηλώσεις των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Για πρώτη φορά μετά το 2016, εφαρμόζεται ξανά το μέτρο της επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης πετρελαίου για το 2022, για τους παραγωγούς που μετέχουν σε ομάδες παραγωγών, στο πρόγραμμα συμβολαιακής γεωργίας. Αυτό ανακοίνωσαν από κοινού οι Υπουργοί Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χρήστος Σταϊκούρας και Σπήλιος Λιβανός, σε συνέντευξη Τύπου την Παρασκευή 5 Νοεμβρίου 2021. Η ρύθμιση αφορά σε περίπου 200.000 αγρότες, πάνω από 25.000 νέους αγρότες, περίπου 170.000 αγρότες μέλη ομάδων παραγωγών και συνεταιρισμών και περίπου 25.000 αγρότες μέλη της συμβολαιακής γεωργίας.

«Η στήριξη της αγροτικής παραγωγής και του αγροτικού κόσμου αποτελεί κυρίαρχη προτεραιότητα» σημείωσε ο κ. Λιβανός και υπογράμμισε: «Σε μία περίοδο έντονων ενεργειακών πιέσεων με δυσμενή αποτελέσματα στα κόστη παραγωγής, μειώνουμε στοχευμένα το κόστος πετρελαίου για τους αγρότες».

Με την ΚΥΑ, που αναμένεται άμεσα, θα υπάρξει λεπτομερής εξειδίκευση των όρων, των προϋποθέσεων, των δικαιούχων, των ποσοτήτων, της διαδικασίας επιστροφής και του τρόπου ελέγχου.

Από την πλευρά του, ο κ. Σταϊκούρας επισήμανε, μεταξύ άλλων: «Ο πρωτογενής τομέας παραγωγής συνιστά βασικό πυλώνα της Ελληνικής Οικονομίας. Πυλώνας που ενισχύθηκε σημαντικά από την Κυβέρνηση, υλοποιώντας ένα εκτενές πλέγμα μέτρων, το οποίο εδράζεται σε 4 άξονες». Ο Υπουργός ανέλυσε στη συνέχεια τους άξονες στήριξης (Μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, κορωνοενισχύσεις σε αγρότες που επλήγησαν από την πανδημία, αποζημιώσεις σε αγρότες που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές και ενισχύσεις στους αγρότες που πλήττονται από την ενεργειακή κρίση).

Μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών

Σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών, όλες οι αγροτικές επιχειρήσεις και οι αγρότες – φυσικά πρόσωπα ωφελούνται από τις οριζόντιες μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, όπως είναι:

  • Η μείωση κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες των ασφαλιστικών εισφορών για τους εργαζομένους των αγροτικών επιχειρήσεων.
  • Η νέα φορολογική κλίμακα για τα φυσικά πρόσωπα και τους κατ’ επάγγελμα αγρότες, με συντελεστές που ξεκινούν από το 9%, αντί για 22%.
  • Η μείωση του φόρου των αγροτικών επιχειρήσεων, από το 28% στο 22%.
  • Η μείωση της προκαταβολής φόρου στο 80% για τα νομικά πρόσωπα και στο 55% για τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν αγροτική δραστηριότητα.
  • Η αναστολή πληρωμής της εισφοράς αλληλεγγύης.
  • Η μείωση της φορολογίας στο 10% των κερδών των συλλογικών αγροτικών σχημάτων.

Επιπλέον, ειδικά για τον αγροτικό τομέα, ελήφθησαν τα ακόλουθα μέτρα:

  • Εξαίρεση από την υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος για τους αγρότες κανονικού καθεστώτος.
  • Μόνιμη υπαγωγή στον υπερ-μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 6% των ζωοτροφών που προορίζονται για ζωική παραγωγή.
  • Μη επιβολή συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ στην αξία των αγροτεμαχίων των φυσικών προσώπων, συνεπώς και των αγροτών.

Ενισχύσεις σε αγρότες που επλήγησαν από τον κορωνοϊό

Έως σήμερα, έχουν καταβληθεί 164 εκ. ευρώ για τη στήριξη κλάδων του πρωτογενούς τομέα, που υπέστησαν σημαντικές ζημίες εξαιτίας της πανδημίας, μέσω επιχορήγησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων από το ειδικό αποθεματικό που τηρείται στο Υπουργείο Οικονομικών. Επιπλέον έχουν εγκριθεί άλλα 40 εκ. ευρώ, που θα χορηγηθούν έως το τέλος του έτους, για τη στήριξη πρόσθετων – πληγέντων – κλάδων του πρωτογενούς τομέα. Συνεπώς, η συνολική στήριξη, εκτός Προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ανέρχεται στα 204 εκ. ευρώ, από αρχική πρόβλεψη για 150 εκ. ευρώ.

Επιπλέον, μέσω των 7 κύκλων της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, έχουν ενισχυθεί περίπου 102.000 επιχειρήσεις του πρωτογενούς τομέα, με ποσό συνολικού ύψους 258 εκ. ευρώ. «Ενδεικτικά, έχουν ενισχυθεί 16.842 εκτροφείς αιγοπροβάτων με 31 εκ. ευρώ, 14.875 καλλιεργητές σιταριού και δημητριακών επίσης με 31 εκ. ευρώ, 12.486 ελαιοπαραγωγοί με 30 εκ. ευρώ, και 12.362 βαμβακοπαραγωγοί με 25 εκ. ευρώ» σημείωσε ο Υπουργός.

Αποζημιώσεις σε αγρότες που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές

Το Υπουργείο Οικονομικών έχει επίσης προβεί σε έκτακτες επιχορηγήσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του ΕΛΓΑ, ύψους 84 εκ. ευρώ το 2020 και 115 εκ. ευρώ το 2021. Επιπροσθέτως το επόμενο διάστημα αναμένονται επιπλέον εκταμιεύσεις, ύψους 170 εκ. ευρώ, για να καλυφθούν υπόλοιπα ζημιών στον αγροτικό τομέα από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού και τον παγετό της άνοιξης.

Συνολικά οι ενισχύσεις προς τον πρωτογενή τομέα για αποκατάσταση φυσικών καταστροφών, εκτός Προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εκτιμώνται στα 370 εκ. ευρώ.

Ενισχύσεις στους αγρότες που πλήττονται από την ενεργειακή κρίση

Όπως είπε ο κ. Σταϊκούρας, δρομολογείται ρύθμιση, εξαιτίας των ανατιμήσεων στην αγορά πετρελαιοειδών, για την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης που χρησιμοποιείται από νέους αγρότες και αγρότες – μέλη συνεργατικών σχημάτων. Ειδικότερα, το 2022 θα επιστρέφεται ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης του πετρελαίου που αναλώνεται από τα εν λόγω πρόσωπα για αγροτική χρήση. Η επιστροφή θα πραγματοποιείται με βάση αντικειμενικά κριτήρια, όπως είναι –για παράδειγμα– το είδος και η έκταση της καλλιέργειας, σε συνάρτηση με τις πραγματοποιηθείσες –κατά το εν λόγω διάστημα– αγορές πετρελαίου.

«Εντός του επόμενου χρονικού διαστήματος θα προωθηθεί η σχετική απόφαση» σημείωσε ο Υπουργός.

Σύμφωνα δε με τα στοιχεία του Εθνικού Μητρώου Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων Συλλογικών Φορέων του ΥπΑΑΤ, αλλά και των αγροτών που συμμετέχουν σε προγράμματα Συμβολαιακής Γεωργίας, το σύνολο των ωφελούμενων εκτιμάται στους 176.000 αγρότες. Το δημοσιονομικό κόστος της παρέμβασης υπολογίζεται στα 50 εκ. ευρώ για το 2022.

«Το σύνολο των παρεμβάσεων για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, εκτός Προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αγγίζει τα 900 εκ. ευρώ. Και σ’ αυτό το ποσό δεν συμπεριλαμβάνεται σειρά άλλων παρεμβάσεων, όπως είναι οι μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών» είπε κλείνοντας ο κ. Σταϊκούρας.

Ακολουθήστε το agriniovoice.gr στο Google News.

Ενεργειακό Νόρα Καρατσικάκη - Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος