Εντάξεις πράξεων με δικαιούχο την «Αιτωλική Αναπτυξιακή»

Πρόκειται για τις πράξεις «Ζωή στους υγροβιότοπους» και «Πρωτοβουλία αλιέων για την προστασία του περιβάλλοντος»

Δύο πράξεις με δικαιούχο – συντονιστή την «Αιτωλική Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ» εντάχθηκαν, στο πλαίσιο του Μέτρου 8.3.4 «Δραστηριότητες συνεργασίας». Πρόκειται για τις πράξεις «Ζωή στους υγροβιότοπους» και «Πρωτοβουλία αλιέων για την προστασία του περιβάλλοντος», με προϋπολογισμό 198.375 ευρώ και 145.000 ευρώ, αντίστοιχα. Αφορούν ένα διακρατικό κι ένα διαπεριφερειακό έργο συνεργασίας με επιδίωξη να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της εγκεκριμένης στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης και να προσφέρουν επιπλέον οφέλη αναφορικά με την αμοιβαία μάθηση και την επίτευξη της κρίσιμης μάζας σε σχέση με τη γνώση, την εμπειρία και τις εφαρμοζόμενες μεθόδους.

Η Πράξη «Ζωή στους υγροβιότοπους» είναι μία διακρατική συνεργασία στην οποία συμμετέχει η FLAG Samokov από την Βουλγαρία και στοχεύει στην δικτύωση προστατευόμενων περιοχών από τη συνθήκη Ramsar και το Δίκτυο Natura 2000, με απώτερο στόχο την προβολή των προστατευόμενων περιοχών και την ανάδειξη της παραγωγικής/αναπτυξιακής δραστηριότητας, μέσω δράσεων δικτύωσης, ανάδειξης και προβολής των τοπικών χαρακτηριστικών τους, ευαισθητοποίησης της μαθητικής κοινότητας, των ευπαθών ομάδων και του τοπικού πληθυσμού.

Η Πράξη «Πρωτοβουλία αλιέων για την προστασία του περιβάλλοντος» στοχεύει στην πιλοτική εφαρμογή της διαχείρισης των λιμνοθαλάσσιων απορριμμάτων, που παράγονται κατά την παραγωγική αλιευτική δραστηριότητα ή/και απορρίπτονται από τρίτους, ώστε να ευαισθητοποιήσει, κινητοποιήσει και κατευθύνει τον αλιευτικό κλάδο στην μείωση της λιμνοθαλάσσιας ρύπανσης, με απώτερο στόχο την αναβάθμιση της οικολογικής αξίας των περιοχών και την δημιουργία προστιθέμενης αξίας στα λιμνοθαλάσσια αλιευτικά προϊόντα.

Ακολουθήστε το agriniovoice.gr στο Google News.

Ενεργειακό Νόρα Καρατσικάκη - Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος