Δώρο Πάσχα: Πώς πληρώνεται για την αναστολή εργασίας

Πώς υπολογίζεται, πότε καταβάλλεται και από ποιον το Δώρο Πάσχα του 2021 σε όσους υπαλλήλους ήταν σε αναστολή εργασίας

Με τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας ρυθμίζεται το Δώρο του Πάσχα για το 2021 σε όσους υπαλλήλους ήταν σε αναστολή εργασίας. Η σχετική δαπάνη, σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ανέρχεται στα 185 εκ. ευρώ και αφορά τους εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση έχει τεθεί σε αναστολή από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 30 Απριλίου 2021. Το Δώρο Πάσχα για όσους είναι σε αναστολή υπολογίζεται επί του ποσού της αποζημίωσης ειδικού σκοπού και όχι βάσει του ονοματικού τους μισθού και καταβάλλεται απευθείας στους εργαζόμενους.

«Στην περίπτωση κατά την οποία η σύμβαση εργασίας των εργαζομένων τίθεται σε αναστολή εντός του χρονικού διαστήματος από την 1η Ιανουαρίου έως την 30η Απριλίου του τρέχοντος έτους, το ποσό εκ του επιδόματος εορτών Πάσχα, καθώς και οι ανάλογες ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα αναστολής της σύμβασης εργασίας καταβάλλονται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Το επίδομα εορτών του έτους 2021 υπολογίζεται επί του ποσού της αποζημίωσης ειδικού σκοπού και καταβάλλεται απευθείας στους εργαζόμενους», αναφέρει χαρακτηριστικά η σχετική διάταξη.

Το Δώρο του Πάσχα για όσους είναι σε αναστολή, θα δοθεί μειωμένο και σε δύο δόσεις, όπως έγινε και με το Δώρο των Χριστουγέννων. Το κράτος πληρώνει την περίοδο της αναστολής της σύμβασης εργασίας, εντός του πρώτου τετραμήνου, βάσει των 534 ευρώ της αποζημίωσης ειδικού σκοπού. Ο εργοδότης, από την πλευρά του, πληρώνει το μειωμένο Δώρο του Πάσχα για την περίοδο που ο υπάλληλος εργάστηκε κανονικά το διάστημα από την 1η Ιανουαρίου έως τις 30 Απριλίου και βάσει του ονομαστικού του μισθού.

Tο κράτος θα πληρώσει την αναλογία για την χρονική περίοδο αναστολής της σύμβασης εργασίας, εντός του πρώτου 4μήνου, με βάση υπολογισμού τα 534 ευρώ της αποζημίωσης ειδικού σκοπού. Από την πλευρά του ο εργοδότης θα πληρώσει μειωμένο Δώρο Πάσχα για τη χρονική περίοδο κατά την οποία ο μισθωτός εργάστηκε κανονικά, πάντα εντός του 4μήνου Ιανουάριος – Απρίλιος, με βάση υπολογισμού τον ονομαστικό μισθό του.

ΠΗΓΗ

Ενεργειακό Νόρα Καρατσικάκη - Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος