Κυριακή, 23 Ιουνίου, 2024

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ: 150.000 ευρώ για ασφαλτοστρώσεις και συντηρήσεις οδών

Κοινοποίηση

dromos-road-erga

Ασφαλτοστρώσεις και συντηρήσεις οδών σε Δημοτικές Ενότητες, προϋπολογισμού 150.000 ευρώ, ανακοίνωσε ο Δήμος Αγρινίου. Σύμφωνα με τη μελέτη του έργου θα γίνει συντήρηση, ασφαλτόστρωση και τσιμεντόστρωση διαφόρων οδών στη Λεπενού, την Γαβαλού και την Ματαράγκα. Η αντίστοιχη μελέτη του έργου συντάχθηκε από την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήμου Αγρινίου. Συγκεκριμένα:

1. Πλήρης κατασκευή οδού μήκους 170μ και πλάτους 8μ. στην Λεπενού.

Πρόκειται για οδό μπροστά από το νέο Δημοτικό Σχολείο Λεπενούς, που σήμερα είναι διανοιγμένη και χωμάτινη. Η οδός αυτή θα αποτελέσει την κύρια οδό πρόσβασης στο Σχολείο. Σύμφωνα με την μελέτη του έργου, θα γίνουν εργασίες εκσκαφών σε βραχώδες έδαφος χωρίς χρήση εκρηκτικών μέσων, κατασκευή επιχώματος, κατασκευή πεζοδρομίων, ρείθρων, πλακόστρωση πεζοδρομίων με τυπική πλάκα πεζοδρομίου, κατασκευή φρεατίων απορροής όμβριων υδάτων της οδού, οδοστρωσία, ασφαλτικά, υποδομή ηλεκτροφωτισμού (τοποθέτηση σωλήνων διέλευσης καλωδίων, αγωγός χάλκινος, φρεάτια κλπ.) και κατασκευή τοίχων αντιστήριξης όπου κριθεί απαραίτητο.

2. Αποκατάσταση από διάβρωση και συντήρηση τμήματος ∆ημοτικής οδού στην Γαβαλού.

Πρόκειται για τμήμα οδού μεταξύ της Γαβαλούς και της ΙΜ Γεννήσεως της Θεοτόκου Κατερινούς. Στο συγκεκριμένο τμήμα της οδού υπάρχει μεγάλη διάβρωση, τόσο του οδοστρώματος, όσο και της υποδομής του οδοστρώματος, με άμεσο κίνδυνο κατάπτωσης λόγω των βροχοπτώσεων και της διέλευσης αρκετών επιφανειακών υδάτων από το οδόστρωμα.

Θα κατασκευαστεί τοίχος αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα στα κατάντη για την συγκράτηση του τμήματος της οδού (λόγω μεγάλης υψομετρικής διαφοράς από ρέμα κατάντη) και ανοικτό φρεάτιο στα ανάντη για την υποδοχή των επιφανειακών υδάτων. Επίσης θα γίνει πλήρης αποκατάσταση του οδοστρώματος με κατασκευή οδοστρωσίας και ασφαλτικού τάπητα κυκλοφορίας σε μήκος 30μ. και πλάτους 8μ. Με την παρέμβαση αυτή, επιλύεται το χρόνιο πρόβλημα πρόσβασης της οδού και αποφεύγεται ο κίνδυνος ατυχήματος για τους διερχόμενους πεζούς και οχήματα.

Σημειώνεται ότι η κίνηση οχημάτων, επισκεπτών, αλλά και κατοίκων που εξυπηρετούνται από την οδό για γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες από και προς την Μονή είναι συχνή.

3. Συντήρηση τμημάτων οδού στην Ματαράγκα. Πρόκειται για την οδό μεταξύ Ματαράγκας και περιοχής “Παλαιοπλάτανου”.

Η οδός, ως βασικός άξονας, εξυπηρετεί μεγάλο αριθμό κατοίκων μικρών οικισμών της ορεινής περιοχής της Ματαράγκας, αλλά και μεγάλο αριθμό κατοίκων που ασχολούνται με γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες οι οποίοι διέρχονται καθημερινά από αυτή.

Η οδός είναι χωμάτινη και διαβρωμένη από τις βροχοπτώσεις σε πολλά σημεία και με έντονες κατά μήκος κλήσεις λόγω του ανάγλυφου της περιοχής. Σύμφωνα με την μελέτη θα γίνει διαμόρφωση και τσιμεντόστρωση διαφόρων σημείων – κυρίως σε καμπύλες – ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής διέλευση των οχημάτων από την Ματαράγκα προς την περιοχή “Παλαιοπλάτανος”.

kammenos5

Τμήμα Ειδήσεων
Τμήμα Ειδήσεωνhttps://agriniovoice.gr
Ειδησεογραφία με έμφαση στο Αγρίνιο και την Αιτωλοακαρνανία. Επικαιρότητα, Θέσεις Εργασίας, Παναιτωλικός, Μικρές Αγγελίες. Με την υποστήριξη της Εβδομαδιαίας Εφημερίδας της Αιτωλοακαρνανίας «Αναγγελία».
spot_img

Διαβάστε επίσης: