Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ

Η Διαδικασία για την εισαγωγή στη Σχολή Πυροσβεστών και Ανθυποπυραγών

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης το νέο Προεδρικό Διάταγμα που καθορίζει τα “Προσόντα, προϋποθέσεις, κωλύματα κατάταξης, κατηγορίες υποψηφίων και διαδικασία για …