Κατηγορία: ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

Θετική γνωμοδότηση για το Στρατηγικό Σχέδιο Κοινής Γεωργικής Πολιτικής και το Αλιευτικό Καταφύγιο Μεσολογγίου

Από την Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων της Περιφέρειας Τη θετική γνωμοδότησή της έδωσε η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων …