Κατηγορία: ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

Σχεδόν 8,8 εκ. ευρώ για στήριξη του ΓΟΕΒ Αχελώου και των ΤΟΕΒ Λεσινίου, Κατοχής και Νεοχωρίου

Απόφαση για χρηματοδότηση μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης Οικονομική ενίσχυση μέσω της ΔΡΑΣΗ 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» του Προγράμματος Αγροτικής …