Συντάκτης: AGV Admin

AgrinioVoice.gr. Καθημερινή και πολυδιάστατη ενημέρωση για το Αγρίνιο και την Αιτωλοακαρνανία. Με την υποστήριξη της "Αναγγελίας".

Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας «Εύξεινη Πόλη» και της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας

Συζήτηση για τις δυνατότητες του φορέα στην αξιοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Συνάντηση εργασίας μεταξύ αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ) …