822 μόνιμες προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ στην ΑΑΔΕ – Σε ΦΕΚ η προκήρυξη

Αιτήσεις έως 4 Απριλίου

Σε ΦΕΚ δημοσιεύτηκε η προκήρυξη 1Γ/2022 του ΑΣΕΠ για την πλήρωση 822 θέσεων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Οι ειδικότητες που ζητούνται κατανέμονται ως εξής: 546 θέσεις ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, ΠΕ Εφοριακών, ΠΕ Τελωνειακών, 203 θέσεις ΤΕ Πληροφορικής και 73 θέσεις ΔΕ Διοικητικού – Οικονομικού. Οι πίνακες κατάταξης θα προκύψουν βάσει της κλασικής μοριοδότησης του ΑΣΕΠ, που, όμως, θα περιλαμβάνει και την απόδοση στον γραπτό διαγωνισμό.

Για να συμμετάσχει κανείς στους πίνακες μοριοδότησης, θα πρέπει απαραίτητα να έχει προηγουμένως πετύχει στον γραπτό διαγωνισμό, πιάνοντας στο σκορ τη βάση που καθορίζεται στην προκήρυξη.

Οι υποψήφιοι, που κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα, όπως αυτά αναγράφονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ (Γενικά προσόντα διορισμού), πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν:

Αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr). Η ηλεκτρονική αίτηση συμπληρώνεται σύμφωνα με τις Γενικές Οδηγίες Συμπλήρωσης – Υποβολής Ηλεκτρονικών Αιτήσεων και Δικαιολογητικών, που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την Τετάρτη 16 Μαρτίου και ώρα 08:00, λήγει δε την Δευτέρα 4 Απριλίου και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής στο ΑΣΕΠ.

Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης και η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής εμφανίζονται στη «Λίστα ηλεκτρονικών αιτήσεων». Ανάλογη ειδοποίηση αποστέλλεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που δήλωσαν οι υποψήφιοι. Παράλληλα η ηλεκτρονική αίτηση παρέχεται και σε εκτυπώσιμη μορφή. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Το ΦΕΚ του ΑΣΕΠ ΕΔΩ

Ακολουθήστε το agriniovoice.gr στο Google News.

Ενεργειακό Νόρα Καρατσικάκη - Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος