765 θέσεις εργασίας στην Αιτωλοακαρνανία από Σεπτέμβριο

oaed

Τον Σεπτέμβριο αναμένεται να ξεκινήσει το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για τους 50.000 ανέργους, ώστε να βοηθηθούν έστω για ένα μικρό χρονικό διάστημα και να δουλέψουν. Από το πρόγραμμα δεν θα μπορούσε να απουσιάζει η Αιτωλοακαρνανία, στην οποία ο ΟΑΕΔ φαίνεται πως υπολογίζει 765 θέσεις εργασίας.

Οι θέσεις αυτές θα κατανεμηθούν στους δήμους του Νομού ως εξής:

365 στο Δήμο Αγρινίου, 134 στο Δήμο Μεσολογγίου, 111 στο Δήμο Ναυπάκτου, 75 στο Δήμο Ακτίου-Βόνιτσας, 48 στον Δήμο Ξηρομέρου και 32 στον Δήμο Θέρμου.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε οικογένειες χωρίς κανένα εργαζόμενο. 40.000 από τις θέσεις θα καλύψουν άνεργοι με πεντάμηνες συμβάσεις, ενώ τις υπόλοιπες 10.000 θα καλύψουν άνεργοι με επτάμηνες συμβάσεις εργασίας.

Οι προβλεπόμενες ειδικότητες του προγράμματος

ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΙΕΚ κατεύθυνσης πληροφορικής, ΠΕ, ΤΕ διοικητικοί, οικονομολόγοι, λογιστές, διοίκηση επιχειρήσεων, ΔΕ διοικητικοί καθώς και ΥΕ γενικών καθηκόντων. ΠΕ, ΤΕ, κοινωνικοί λειτουργοί, κοινωνιολόγοι, βρεφοκόμοι ειδικής αγωγής, ψυχολόγοι, φυσιοθεραπευτές, ΔΕ βοηθοί βρεφοκόμοι, νοσηλευτές και ΥΕ γενικών καθηκόντων.

Κριτήρια επιλογής και κατάταξης:

  1. Διάρκεια ανεργίας
  2. Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (του 2012).
  3. Ηλικία
  4. Οικογενειακή κατάσταση
  5. Εκπαιδευτικό επίπεδο (όπου απαιτείται).

Ωφελούμενοι είναι Έλληνες πολίτες, πολίτες Κρατών μελών της ΕΕ, υπήκοοι Τρίτων Χωρών που διαμένουν και εργάζονται νόμιμα στην χώρα.

  1. εγγεγραμμένοι άνεργοι μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ και εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.
  2. εγγεγραμμένοι νέοι άνεργοι (16 εως 29 ετών) .
  3. εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
  4. Βραχυχρόνια άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ που δεν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας.
  5. Εκπαιδευτική εξειδίκευση/ειδικότητα, όπου απαιτείται και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οικεία πρόσκληση.

Επισημαίνεται ότι ωφελούμενος είναι μόνο το ένα (1) μέλος από την οικογένεια-στόχο του προγράμματος.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχουν υποβάλει αίτηση και τα δύο (2) μέλη της οικογένειας, τότε αποκλείονται από τον προσωρινό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων και οι δύο αιτήσεις.

Ενεργειακό Νόρα Καρατσικάκη - Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος