19 προγράμματα απασχόλησης για ανέργους έως 35ετών

Επικαιροποιήθηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης, ο νέος οδηγός με τις 19 παρεμβάσεις που διατίθενται μέσω του ΕΣΠΑ σε ανέργους για να βρουν δουλειά ή για να γίνουν επιχειρηματίες. Σύμφωνα με το υπουργείο, κεντρικός στόχος είναι η ανάδειξη της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας των νέων δύο ηλικιακών κατηγοριών 15-24 και 25-35, με έμφαση στους νέους με χαμηλά τυπικά προσόντα.

Οι δράσεις πρόκειται να υλοποιηθούν ή υλοποιούνται μέσω όλων των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ που απευθύνονται στους νέους, τα οποία διαχειρίζονται τα Υπουργεία Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων.

Συνολικά ήδη υλοποιούνται ή αναμένονται 19 δράσεις:

1. Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους έως 29 ετών. Η δράση έχει προκηρυχθεί και είναι ανοιχτή για υποβολή αιτήσεων από 15/04-20/05/2013.

Πληροφορίες: www.esfhellas.gr, www.epanad.gov.gr

2. Προώθηση καινοτομικής επιχειρηματικότητας νέων και συμβουλευτική καθοδήγηση επιχειρηματιών. Η δράση αναμένεται να προκηρυχθεί.

3. Επιχειρηματικότητα στην ύπαιθρο. Η δράση αναμένεται να προκηρυχθεί.

4. Εθνικό Δίκτυο Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης. Η δράση υλοποιείται.

Πληροφορίες: www.koinoniasos.gr, www.epanad.gov.gr

5. Προγράμματα κοινωφελούς εργασίας στον πολιτισμό για νέους Η δράση υλοποιείται.

Πληροφορίες: www.ep.culture.gr, www.epanad.gov.gr

6. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για πρόσληψη ανέργων πτυχιούχων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Η δράση υλοποιείται.

7. Πιλοτική δράση για την υποστήριξη νέων για τη δημιουργία Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων.

8. Υποστήριξη των επιχειρήσεων για την απασχόληση προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης. Η δράση υλοποιείται.

9. Πρακτική άσκηση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Πανεπιστήμια) Η δράση υλοποιείται.

Πληροφορίες: Γραφεία Πρακτικής Άσκησης όλων των Πανεπιστημίων της χώρας, εκτός του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου ΕΑΠ

10. Πρακτική άσκηση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΤΕΙ) Η δράση υλοποιείται.

Πληροφορίες: Γραφεία Πρακτικής Άσκησης όλων των Πανεπιστημίων της χώρας, εκτός του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου ΕΑΠ

11. Πρακτική άσκηση Δημοσίων & Ιδιωτικών ΙΕΚ Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Η δράση υλοποιείται.

Πληροφορίες: www.gsae.edu.gr

12. Πρακτική άσκηση ΕΠΑΣ Μαθητείας – Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) Η δράση υλοποιείται.

Πληροφορίες: www.oaed.gr

13. Πρακτική άσκηση πρωτοετών σπουδαστών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Η δράση υλοποιείται.

Πληροφορίες: www.yen.gr

14. Πρόγραμμα μαθητείας αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης Η δράση υλοποιείται. Πληροφορίες στο σύνδεσμο http://www.mathiteia4u.gov.gr/

15. Γραφεία Διασύνδεσης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Πανεπιστήμια) Η δράση υλοποιείται.

16. Γραφεία Διασύνδεσης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΤΕΙ) Η δράση υλοποιείται.

17. Μονάδες Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (Πανεπιστήμια) Η δράση υλοποιείται.

18. Μονάδες Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (TEI) Η δράση υλοποιείται.

19.Ενίσχυση επιχειρηματικότητας νέων (Β’ κύκλος) Η δράση αναμένεται να προκηρυχθεί.

Πηγή: fpress.gr

Ενεργειακό Νόρα Καρατσικάκη - Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος