Ανοίγουν 19 θέσεις στο Αγρίνιο και 3 στο Μεσολόγγι

Ανακοινώθηκε η πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, διετούς διάρκειας, η οποία δύναται να ανανεώνεται μέχρι τη λήξη του προγράμματος, συνολικά εννιακοσίων πενήντα τριών (953) ιατρών, οι οποίοι θα στελεχώσουν τις Τοπικές Ομάδες Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) των δημόσιων δομών παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και των αποκεντρωμένων μονάδων τους, ως κατωτέρω:

Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), Κλάδου Ιατρικής Ειδικότητας Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας οκτακόσιες εννέα (809) θέσεις και Ειδικότητας Παιδιατρικής εκατόν σαράντα τέσσερις (144) θέσεις.

Σε ό,τι αφορά τις μονάδες του Αγρινίου και του Μεσολογγίου, οι θέσεις είναι ειδικότητας ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ. Για το Αγρίνιο έχουν προκηρυχτεί 3 ακόμη θέσεις ειδικότητας ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ.

Αιτήσεις

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 13 Ιουνίου έως 22 Ιουνίου και ώρα 23:59. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία και την ώρα της οριστικής ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης στον προκαθορισμένο διαδικτυακό τόπο.

Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε όλη την προκήρυξη με όλες τις λεπτομέρειες.

Ενεργειακό Νόρα Καρατσικάκη - Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος