Κάθε δυνατή προσπάθεια ούτως ώστε να αντιμετωπιστεί το σοβαρό πρόβλημα που έχει προκύψει στην Παράκαμψη της Ναυπάκτου, καταβάλλει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος με τις τεχνικές της υπηρεσίες, καθώς παραμένει κλειστό το ένα ρεύμα κυκλοφορίας του Περιφερειακού Δρόμου μετά και την σοβαρή καθίζηση που παρατηρήθηκε στο ρεύμα κυκλοφορίας από Αντίρριο προς Ιτέα (περιοχή Πλατανίτη).

Λόγω της σημαντικής επιδείνωσης των προβλημάτων στο σημείο με την συνεχιζόμενη παραμόρφωση της επιφάνειας του καταστρώματος της οδού και της μεγάλης επικινδυνότητας που αυτό δημιουργεί στην κίνηση των οχημάτων, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος εκτελεί προσωρινές εργασίες προκειμένου να αποκαταστήσει τη βατότητα του δρόμου, στις οποίες συνέβαλε και η Γέφυρα Α.Ε. με την τοποθέτηση επιπλέον ειδικής σήμανσης ώστε να λειτουργεί το ένα ρεύμα με αμφιδρόμηση και με τη συνεχή επιτήρηση της Τροχαίας Ναυπάκτου.

Κύριος στόχος είναι να αποφευχθεί η διακοπή της κυκλοφορίας της οδού και η συνεπακόλουθη παροχέτευση των οχημάτων εντός της πόλης της Ναυπάκτου η οποία θα εγκυμονούσε κινδύνους για την ασφάλεια των πολιτών.

Ήδη η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και η αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία προχωρά στην προσωρινή αποκατάσταση βατότητας της οδού στην περιοχή του Πλατανίτη, με μερικές εργασίες τμηματικής εκσκαφής-φρεζαρίσματος σε όλο το πλάτος της οδού και σε μήκος 150 m. για την ταπείνωση της επιφάνειας του οδοστρώματος, την αποκατάσταση των τοπικών ανωμαλιών και την ομαλοποίηση της ερυθράς της οδού.

Σε δηλώσεις του ο κ. Κατσιφάρας υπογράμμισε: «Προκειμένου να μην ακυρωθεί η προσπάθεια ετών, η Περιφέρεια καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να εξευρεθούν οι πόροι για την κατασκευή της παρακαπτήριου οδού, η οποία έχει ανατεθεί από το 2010 με επιβλέπουσα υπηρεσία την ΕΥΔΕ-ΟΣΥΕ, με επίσπευση των απαιτούμενων απαλλοτριώσεων και την έγκριση της πίστωσης των 7.000.000 € προκειμένου να κατασκευαστεί τεχνικό έργο με εγκεκριμένη μελέτη της ΕΥΔΕ-ΟΣΥΕ, το οποίο θα αντιμετωπίζεται οριστικά το πρόβλημα των κατολισθήσεων στην χ.θ. 1+100 της Παράκαμψης Ναυπάκτου (περιοχή Πλατανίτη)».

Ενεργειακό Νόρα Καρατσικάκη - Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος