Την Παρασκευή 19 Ιουλίου

Τακτική δημόσια συνεδρίαση θα πραγματοποιήσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θέρμου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Θέρμου, την Παρασκευή 19 Ιουλίου 2019 και ώρα 18:00.

Θα γίνει συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ον Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους. Εισηγητής: Κότσαλος Κων/νος

2ον Έγκριση αποδοχής χρηματοδότησης του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 ΚΑΤΩ ΜΥΡΤΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ» με Κωδικό Έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2019 ΕΠ 00100020 και προϋπολογισμό 150.000,00 ευρώ Εισηγητής: Μαραγιάννης Κων/νος

3ον Έγκριση αποδοχής χρηματοδότησης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗΝ Τ. Κ. ΑΡΓΥΡΟΥ ΠΗΓΑΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ» με Κωδικό Έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2014 ΣΕ 100004 της ΣΑΕ 571 και προϋπολογισμό 210.000,00 ευρώ Εισηγητής: Μαραγιάννης Κων/νος

4ον Έγκριση αποδοχής χρηματοδότησης του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΚΚΙΝΟΒΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΝΙΣΚΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ» με Κωδικό Έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2019 ΣΕ 07600005 και προϋπολογισμό 348.000,00 ευρώ Εισηγητής: Μαραγιάννης Κων/νος

5ον Έγκριση αποδοχής χρηματοδότησης του Δήμου Θέρμου του Ν. Αιτωλ/νιας, για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες, ποσού 250.000,00 ευρώ (ΣΑΕ 055) ΥΠ. ΕΣ. Εισηγητής: Μαραγιάννης Κων/νος

6ον Έγκριση προσχώρησης του Δήμου Θέρμου στους όρους και τις συμφωνίες της σύμβασης δεσμευμένου Λογαριασμού (ESCROW ACCOUNT) με το Ταμείου Παρακαταθηκων και Δανείων, στο πλαίσιο του Προγράμματος»Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης έργων των ΟΤΑ» Α΄ Φάση Εισηγητής: Μαραγιάννης Κων/νος

7ον Υπογραφή της Σύμβασης χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής «Winbank» και της σύμβασης χορήγησης πρόσβασης e-pps με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και παροχή εξουσιοδοτήσεων για την διενέργεια συναλλαγών μέσω των παραπάνω συστημάτων Εισηγητής: Μαραγιάννης Κων/νος

8ον Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Βελτίωση οδοποιίας Τ. Κ. Νεροχωρίου, Αργυρού Πηγαδίου, Αμβρακιάς, Κοκκινόβρυσης Αετόπετρας και Διασελακίου». Εισηγητής: Μαραγιάννης Κων/νος

9ον Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου: « Οδοποιία νέων οικοπέδων στη θέση Λαγκάδες Δ. Θέρμου (Β΄Φάση)» Εισηγητής: Μαραγιάννης Κων/νος

10ον Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: « Βελτίωση οδοποιίας Τ. Κ. Θέρμου» Εισηγητής: Μαραγιάννης Κων/νος

11ον Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: « Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων Τ. Κ. Καλουδίου, Δρυμώνα, Αγίας Σοφίας , Αργυρού Πηγαδίου και Διπλατάνου», προϋπολογισμού μελέτης με Φ.Π.Α. 13.823,00 ευρώ Εισηγητής: Μαραγιάννης Κων/νος

12ον Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου: « Βελτίωση οδοποιίας Τ. Κ. Αβαρίκου, Αγίας Σοφίας, Κάτω Χρυσοβίτσας και Χρυσοβίτσας Εισηγητής: Μαραγιάννης Κων/νος

13ον Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Βελτίωση οδοποιίας Τ. Κ. Αβαρίκου, Αγίας Σοφίας και Παμφίου Δήμου Θέρμου» Εισηγητής: Μαραγιάννης Κων/νος

14ον Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών εσωτερικής οδοποιίας οικισμών του Δήμου Θέρμου από τα πλημμυρικά φαινόμενα της 31-1. της 1-2, 2-2 του 2015» Εισηγητής: Μαραγιάννης Κων/νος

15ον Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Διαμόρφωση Προαυλίου χώρου Γυμνασίου Θέρμου» του Δήμου Θέρμου Εισηγητής: Μαραγιάννης Κων/νος

16ον Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης έργου: «Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων Τ. Κ. Καλουδίου, Δρυμώνα, Αγίας Σοφίας, Αργυρού Πηγαδίου και Διπλατάνου» Εισηγητής: Μαραγιάννης Κων/νος

17ον Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης έργου: «Οδοποιία Νέων οικοπέδων στη θέση Λαγκάδες Δήμου Θέρμου» Εισηγητής: Μαραγιάννης Κων/νος

18ον Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης έργου: «Διαμόρφωση Προαυλίου χώρου Γυμνασίου Θέρμου» του Δήμου Θέρμου Εισηγητής: Μαραγιάννης Κων/νος

19ον Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης έργου: «Διαμόρφωση Προαυλίου χώρου Γυμνασίου Θέρμου» του Δήμου Θέρμου Εισηγητής: Μαραγιάννης Κων/νος

20ον Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης έργου: «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες τμημάτων Δημοτικής οδοποιίας Τ. Κ. Μυρτιάς Δήμου Θέρμου» Εισηγητής: Μαραγιάννης Κων/νος

21ον Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης έργου: «Αποκατάσταση ζημιών έργων υποδομής στις Τοπικές Κοινότητες Αμβρακιάς, Αργυρού Πηγαδίου, Κοκκινόβρυσης και Χαλικίου» Εισηγητής: Μαραγιάννης Κων/νος

22ον Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες στις Τ. Κ. Θέρμου, Κάτω Χρυσοβίτσας, Μυρτιάς, Σιταραλώνων, Παμφίου, Ανάληψης και Κοκκινόβρυσης Δήμου Θέρμου» Εισηγητής: Μαραγιάννης Κων/νος

23ον Κατανομή πίστωσης 16.625,02 στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Σχολείων Εισηγητής: Μαραγιάννης Κων/νος

24ον Συμπληρωματική κατανομή πίστωσης 2.965,54 στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Σχολείων και κατά προτεραιότητα κάλυψη δαπανών θέρμανσης Σχολείων Εισηγητής: Μαραγιάννης Κων/νος

25ον Κατανομή πίστωσης 14.078,85 στις Σχολικές επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για Επισκευή και συντήρηση Σχολικών Κτιρίων. Εισηγητής: Μαραγιάννης Κων/νος

26ον Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική επιτροπή Α΄βάθμιας Εκπαίδευσης Εισηγητής: Μαραγιάννης Κων/νος

27ον Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική επιτροπή Β΄ βάθμιας Εκπαίδευσης Εισηγητής: Μαραγιάννης Κων/νος

28ον Χορήγηση άδειας Πλανοδίου Εμπορίου Εισηγητής: Μαραγιάννης Κων/νος

29ον Αναμορφώσεις προϋπολογισμού έτους 2019 Εισηγητής: Κότσαλος Κων/νος

30ον Διαγραφές – μειώσεις χρεών από τους χρηματικούς καταλόγους. Εισηγητής: Κότσαλος Κων/νος

31ον Προτάσεις Τοπικής Κοινότητας Αβαρίκου Εισηγητής: Μαραγιάννης Κων/νος

32ον Προτάσεις Τοπικής Κοινότητας Ανάληψης Εισηγητής: Μαραγιάννης Κων/νος

33ον Προτάσεις Τοπικής Κοινότητας Δρυμώνα Εισηγητής: Μαραγιάννης Κων/νος

34ον Προτάσεις Τοπικής Κοινότητας Λευκού Εισηγητής: Μαραγιάννης Κων/νος

35ον Προτάσεις Τοπικής Κοινότητας Μυρτιάς Εισηγητής: Μαραγιάννης Κων/νος

36ον Προτάσεις Τοπικής Κοινότητας Σιταραλώνων Εισηγητής: Μαραγιάννης Κων/νος

37ον Αιτήσεις, έγγραφα, αναφορές. Εισηγητής: Μαραγιάννης Κων/νος

Ενεργειακό Νόρα Καρατσικάκη - Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος